URED ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO: Članak Sindikata “Ured za odgodu ili razvoj socijalnog partnerstva?” jednostran, tendenciozan i zlonamjeran

URED ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO: Članak Sindikata “Ured za odgodu ili razvoj socijalnog partnerstva?” jednostran, tendenciozan i zlonamjeran

Vitomir Begović - vladin "bog igre" između sindikata i poslodavaca
Vitomir Begović – vladin “bog igre” između sindikata i poslodavaca

(SDLSN, 30. lipnja) Ured za socijalno partnerstvo uputio je Sindikatu demanti u povodu članka objavljenog na našim web stranicama pod naslovom: “Ured za odgodu ili razvoj socijalnog partnerstva?”. Opovrgavajući sadržaj i smisao članka Ured je zaključio da je članak “jednostran, tendenciozan i zlonamjeran”. Ured navodi i sljedeće: Također, u demantiju se činjenicu da je Vlada instalirala Ured za socijalno partnerstvo kao sanitarni kordon između sindikata i poslodavaca niječe kao netočnu, pa se kaže: “Navedeni zaključak se apsolutno ne odnosi na bipartitne odnose i  nesmetani dijalog između pojedinih subjekata  kao socijalnih partnera, odnosno nositelja reguliranja kolektivnih radnih odnosa. U takvim situacijama nije potrebno posredovanje putem Ureda za socijalno partnerstvo, a što je u navedenom tekstu iskrivljeno i zlonamjerno prikazano.”

Ne ulazeći u daljnju raspravu s Uredom, podsjećamo da je Vlada RH 27. ožujka zaključila sljedeće:

  1. Potrebni kontakti i ugovaranje sastanaka između predstavnika Vlade Republike Hrvatske ili pojedinih ministarstava s predstavnicima udruga poslodavaca i sindikata realizirat će se putem Ureda za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj.
  2. Za provedbu ovog Zaključka zadužuju se ministri resornih ministarstava, ministrica u Vladi Republike Hrvatske i predstojnik ureda za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj.

Da su ministarstva ozbiljno i doslovno shvatila ovaj zaključak najbolje svjedoči činjenica da je npr. prigodom traženja sastanka s predstavnicima MORH-a zbog kršenja odredbi Kolektivnog ugovora Sindikatu iz MORH-a javljeno da se sastanak mora ugovoriti putem Ureda za socijalno partnerstvo. I neki drugi sastanci koje smo tražili, a koji imaju karakter bipartitnih odnosa prolongirani su za koji mjesec ili se uopće nisu održali zbog nemogućnosti “malobrojnog ali srčanog” Ureda za socijalno partnerstvo da ih organizira. Zahvaljujemo se na demantiju Ureda kao posebnom obliku razvoja socijalnog dijaloga i želimo mu mnogo uspjeha u daljnjem radu. Jedino ga molimo da “ministrima resornih ministarstava” objasni u kojim to slučajevima trebaju tražiti “malu pomoć prijatelja” iz Ureda za socijalno partnerstvo, a u kojima ne.

Cjeloviti tekst demantija Ureda za socijalno partnerstvo možete pročitati pod opširnije…

Predstojnik
Klasa: 022-03/03-02/03
Ur.broj: 50432-03-02
Zagreb, 27. lipnja 2003.

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Ivica Ihas, predsjednik

Poštovani,

Povodom teksta pod naslovom “Ured za odgodu ili razvoj socijalnog partnerstva?” u prilogu Vam dostavljam demanti na navedeni tekst.

Molim Vas da isto žurno objavite na službenim web stranicama Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika.

S poštovanjem,

Predstojnik
Vitomir Begović

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA HRVATSKE

U povodu teksta pod naslovom «Ured za odgodu ili razvoj socijalnog partnerstva?» osjećamo obvezu reagirati i navode u istom demantirati zbog njihovog jednostranog, tendencioznog i zlonamjernog  prikaza.

Naime, jedino je točno da je nakon razgovora s predstavnicima socijalnih partnera i Ureda za socijalno partnerstvo, Vlada RH donijela zaključak kojim je radi čestih nesporazuma između pojedinih sindikata i njihovog pojedinačnog traženja razgovora po istim pitanjima s predstavnicima Vlade RH ili pojedinih ministarstava, i na taj način između ostaloga neracionalnog raspolaganja vremenom, odredila da se  određene potrebe za sastancima s bilo koje strane dogovaraju putem Ureda. U proteklom razdoblju praksa je pokazala da je ovakav oblik komunikacije najučinkovitiji, što su posebice naglašavali predstavnici niza sindikata iz različitih središnjica, kao i onih autonomnih.

Dakle, Vlada RH je zaključkom potvrdila samo ono što je već u praksi u velikom broju slučajeva bilo prisutno.

Navedeni zaključak se apsolutno ne odnosi na bipartitne odnose i  nesmetani dijalog između pojedinih subjekata  kao socijalnih partnera, odnosno nositelja reguliranja kolektivnih radnih odnosa. U takvim situacijama nije potrebno posredovanje putem Ureda za socijalno partnerstvo, a što je u navedenom tekstu iskrivljeno i zlonamjerno prikazano.

U proteklih godinu i pol dana u potpunosti je opravdano osnivanje Ureda za socijalno partnerstvo, koji je sa skromnim sredstvima i malim brojem osoblja, u potpunosti ostvario svoju temeljnu funkciju pa i više od toga, kao neposredni nositelj i promicatelj razvoja bipartitnih i tripartitnih odnosa, zajedničkih programa edukacije, razmatranja i usuglašavanja svih interesnih pitanja i velikog broja zakona, uspostave projekta alternativnog rješavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova, istraživanja pojedinih tema iz područja razvoja industrijskih odnosa, a pozitivni učinci ostvareni su i kroz medijaciju Ureda u složenim predmetima kao npr. Željazari Sisak, Borovu, Uljaniku, Belju itd.

Međutim, zbog velikog pluralizma na sindikalnoj sceni na žalost veliki dio svoje energije i vremena prisiljeni smo trošiti i na uspostavu normalnih odnosa između pojedinih sindikata, kako bi kao ozbiljni i odgovorni partneri mogli pružiti doprinos razvoju dijaloga i traženju učinkovitih rješenja s drugim partnerima. Na žalost u nekim djelatnostima najveća su ograničenja uspješnijim rezultatima nemogućnost međusobnih dogovora samih sindikata.

Zato je upravo i na ovome području nezamjenjiva uloga i angažiranje Ureda za socijalno partnerstvo. Kada je u pitanju Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske, kao i suradnja s ovim Uredom držimo potpuno neumjesnim kritičke prosudbe iznijete u navedenom vašem tekstu.

Suradnja Ureda za socijalno partnerstvo sa udrugama sindikata i udrugama poslodavaca, kao i njihovim organizacijskim dijelovima, državnim tijelima, ministarstvima, Vladom RH i Hrvatskim saborom je visoko profesionalna, pa bi bilo krajnje vrijeme da i Vaš sindikat to cijeni, jer ne vidimo niti jednoga argumenta koji bi ukazivao na suprotno.

Oko dogovora sindikata državnih službi za sastav pregovaračkog odbora, oko načina korištenja odmarališta u Segetu Donjem između dvaju sindikata državnih službi, oko odnosa dvaju sindikata u Carinskoj upravi i njihovoj suradnji, te sadržaju  raznih sporazuma zasigurno da prepreka nije bio Ured za socijalno partnerstvo i predmetni zaključak Vlade RH.

Očito je da je problem u nečemu drugom. Svatko realan, objektivan i dobronamjeran iz činjenica će izvući jedino mogući zaključak.

Ne osvrćući se na razna podmetanja, kao odgovorni i visoko profesionalni državni  dužnosnici i službenici u Uredu za socijalno partnerstvo možemo, znamo i hoćemo doprinijeti izgradnji hrvatskog modela socijalnog partnerstva, koji je već sada uzor drugim tranzicijskim državama, a temelji se na najboljim iskustvima zemalja Europske unije.