URED ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO Sastanak socijalnih partnera o zbrinjavanju viška službenika uprava i ureda za obranu

URED ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO Sastanak socijalnih partnera o zbrinjavanju viška službenika uprava i ureda za obranu

sdlsn_www220(SDLSN, 19. Veljače 2010.) U utorak, 16. veljače, održan je u Uredu za socijalno partnerstvo sastanak o zbrinjavanju viška službenika uprava i ureda za obranu, kao posljedice ukidanja obveznog služenja vojnog roka, odnosno preustroja sustava obrane i izmjena Zakona o obrani kojim su ukinute uprave i uredi za obranu.
Sastanak je održan na traženje Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH s ciljem ostvarenja učinkovite i koordinirane suradnje različitih državnih i javnih službi i socijalnih partnera na zbrinjavanju službenika koji će zbog preustroja OSRH biti stavljeni na raspolaganje Vladi RH.
Tako su na sastanku sudjelovali tajnik Ministarstva obrane Petar Barać, ravnatelj Uprave za ljudske resurse Nenad Smolčec, ravnateljica Uprave za ljudske potencijale Ministarstva uprave Sanda Pipunić, rukovoditeljica Odjela posredovanja i aktivne politike morh_usp160210_filmzapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Kristina Alerić, Ivo Bulaš iz Royal mirovinskog osiguranja, Domagoj Milošević iz Hrvatske udruge poslodavaca, predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Vitomir Begović te predstavnici SDLSN Boris Pleša, predsjednik Sindikata i Siniša Kuhar, glavni tajnik.
U uvodnom dijelu Siniša Kuhar naglasio je potrebu i odgovornost socijalnih partnera da u uvjetima gospodarske krize i smanjenih šansi za novo zapošljavanje svi socijalni partneri problemu zbrinjavanja viška službenika pristupe tako da osiguraju pravovremenu informaciju o pravima, mogućnostima i mjerama zbrinjavanja koje im stoje na raspolaganju te sa svoje strane poduzmu sve kako bi te mogućnosti i opcije mogli i iskoristiti.
Također je naglasio potrebu proaktivnog pristupa Ministarstva uprave u smislu obavješćivanja državnih tijela u pogledu broja i kvalifikacijske strukture raspoloživih službenika iz MORH-a radi njihovog raspoređivanja na slobodna radna mjesta u drugim državnim tijelima.
Nenad Smolčec je ukratko opisao tijek preustroja uprava i ureda za obranu, naglasivši kako je u tijeku usuglašavanje oko Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva obrane kojim će se definirati konkretna radna mjesta u budućem racionaliziranom sustavu za poslove obrane u kojem je trenutno zaposleno 465 službenika, od čega se u četiri područna centra za poslove obrane neće moći rasporediti na radna mjesta njih 153 i to 12 službenika sa VSS, 47 sa VŠS i 94 sa SSS.
Smolčec je dodao kako se preustrojem u nekim sredinama javlja manjak kadrova s VSS pa čak i SSS, dok se drugdje javlja višak zaposlenih po svim stručnim spremama, posebice tamo gdje nisu stacionirane postrojbe OSRH.
Nakon donošenja Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva obrane slijedi popuna sustava za poslove obrane raspoloživim kadrovima, iz mjesta koja gravitiraju odjelima i odsjecima u kojima postoji mogućnost rasporeda na slobodna radna mjesta, a oni za koje neće biti mogućnosti rasporeda po isteku 60 dana stavit će se na raspolaganje Vladi RH.
Prethodno će se višak službenika rasporediti na slobodna radna mjesta u OSRH i očekuje se da će se na taj način zbrinuti oko pedesetak službenika, tako da će konačni stvarni broj neraspoređenih službenika biti oko stotinu.
Za njih je sustav osigurao dostatna sredstva za otpremnine sukladno odluci Ministra obrane, koje su veće od otpremnina koje su zagarantirane Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, rekao je Smolčec.
Pored otpremnina, službenicima koji imaju uvjete za prijevremenu mirovinu je na raspolaganju i institut dokupa mirovine, kao mogućnost izbora između otpremnine i umanjenja mirovine zbog odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu, mogućnost zapošljavanja u okviru nekog drugog državnog tijela za vrijeme trajanja raspolaganja, kao i savjetovanje i pomoć od strane tranzicijskih ureda po županijama te mogućnost financiranja edukacije za stjecanje novih znanja i vještina u iznosu do 15.000 kuna, zaključio je Smolčec.
Kristina Alerić iz HZZ-a je prisutne informirala o mogućnosti koje službenicima pruža Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja, koji predviđa sufinanciranje zapošljavanja nezaposlenih osoba i osoba kojima prijeti gubitak zaposlenja s 50 i više godina.
Ivo Bulaš iz Royal mirovinskog osiguranja naglasio je potrebu potpunijeg informiranja potencijalnih korisnika dokupa mirovine, odnosno službenika koji ostavaruju pravo na odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu, kako bi temeljem svih raspoloživih informacija i financijskih pokazatelja odlučili hoće li se opredijeliti za otpremninu u vidu jednokratnog novčanog iznosa ili otpremninu u vidu dokupa mirovine.

confusion_morh

Bulaš je rekao kako atraktivnost relativno visokih iznosa otpremnine često prevagnu u ovakvim situacijama, ali se tako dobiveni novac najčešće i odmah potroši, a posljedica ranijeg umirovljenja je doživotno umanjenje mirovine. Stoga se dokup mirovine kao specifičan vid socijalno odgovornog zbrinjavanja i otpremnine nameće kao rješenje kojim se posljedice ranijeg umirovljenja poništavaju mjesečnom isplatom dokupljenog dijela mirovine do visine iznosa pune starosne mirovine.
Na kraju sastanaka Boris Pleša se zahvalio na održavanju sastanka te predložio da ovakav sastanak bude model za sve buduće slučajeve, kako bi se pronašla najbolja i najmanje bolna rješenja za službenike koji izlaze iz sustava državne službe.

Nakon rasprave jednoglasno su prihvaćeni sljedeći zaključci:

  1. Predlaže se da svi subjekti, nazočni na današnjem sastanku u roku od 15 dana dostave Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika u RH, pregled konkretnih aktivnosti u zbrinjavanju viška zaposlenika;
  2. Predlaže se da Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH motivira svoje članove za uključivanje u rad radionica tranzicijskih centara Ministarstva obrane te neposredno informiranje o dokupu mirovine radi cjelovitog i kvalitetnog informiranja;
  3. Predlaže se suradnja Ministarstva obrane i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u smislu osnivanja zajedničkih mobilnih timova koji će zainteresirane radnike upoznati sa svim mogućnostima alternativnog zapošljavanja.

Pročitajte još…