Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi promijenila naziv

NAZIV USKLAĐEN SA SADRŽAJENM
Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi promijenila naziv

uredba_NN2_17_naziv

…za uvećanje klikni na sliku

(SDLSN, 10. veljače 2017.) Uredbom o izmjenama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi, objavljenoj u Narodnim novinama broj 2 od 4. siječnja ove godine, ovaj je podzakonski akt konačno dobio naziv koji je u skladu s njegovim sadržajem.

sdlsn_www220Naime, ovom se Uredbom ne utvrđuju, kako je to njezin dosadašnji naziv sugerirao, (svi) poslovi i posebni uvjeti rada u državnoj službi, već samo oni poslovi uz koje se vežu posebni uvjeti rada, zbog čega je Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH prigodom svake izmjene i dopune Uredbe upozoravao ne samo na sadržaj već i na sam naziv Uredbe.
Tako je i u očitovanju na posljednje izmjene Uredbe Sindikat napisao: “Kao i svaki puta dosad kad se očitujemo na izmjene Uredbe, skrećemo pozornost na to kako bi ona trebala nositi naziv “Uredba o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi”, budući da njome nisu obuhvaćeni svi poslovi u državnoj službi, već samo oni s posebnim uvjetima rada”, s time da se ovoga puta upornost i dosljednost isplatila, budući da je člankom 1. posljednjih izmjena Uredbe utvrđeno kako se naziv Uredbe mijenja i glasi: “Uredba o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi”, petnaest godina nakon njezina donošenja 2002. godine.
Nakon ovog “uspjeha” Sindikat se nada kako će njegovo traženje da se i naziv Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji od 2003. godine više ne sadrži obveze, već samo prava državnih dužnosnika, uskladi sa sadržajem, posebice jer se iduće godine navršava 15 godina od kada su obveze prestale biti njegovom materijom i “preselile” se u Zakon o sprječavanju sukoba interesa. S. Kuhar

Pročitajte još…