Uspoređivanje osnovice, koeficijenata i naziva radnih mjesta u lokalnoj i područnoj samoupravi

Zagreb, 8. srpnja 2024. – Odbor regionalne samouprave SDLSN RH pristupio je obradi podataka i uspoređivanju osnovice, koeficijenata i naziva radnih mjesta po županijama.

Za sada je kao testni primjerak obrađeno sedam županija iz kojeg je vidljivo značajno odstupanje osnovice između županija, posebice neusklađenost u nazivima i koeficijentima radnih mjesta.

Nakon obrade podataka izradit će se objedinjena i vidljivo pregledna tablica svih županija koja će biti potrebna za daljnje pregovore i usporedbe osnovice, koeficijenata i naziva radnih mjesta između županija, a bit će dostupna svim povjerenicima našeg sindikata.

U drugom dijelu sjednice održana je zajednička sjednica Odbora regionalne samouprave i Odbora lokalne samouprave na kojoj je raspravljano o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Izrađene su primjedbe i prijedlozi nadopune koji će se proslijediti predlagatelju zakona.

Kako se radi o bitnim izmjenama dosadašnjeg zakona koji stavlja službenike i namještenike u nepovoljniji položaj bitno je angažiranje sindikata kod donošenja zakona koji odlučuju o pravima službenika i namještenika.