USTAVNI SUD OSPORIO DIO ZAKONA O RADU

USTAVNI SUD OSPORIO DIO ZAKONA O RADU

hina_logo

ZAGREB, 24. svibnja 2005. (Hina) –  Ustavni sud danas je ukinuo zakonske odredbe prema kojima su i osobe koje nisu članovi sindikata bile dužne plaćati sindikalni doprinos ako je on bio određen kolektivnim ugovorom.
Četiri odredbe Zakona o radu iz 2003. kojim je uvedena mogućnost plaćanja doprinosa solidarnosti ustavnom je tužbom osporavao pučki pravobranitelj i pet građana.
Raspravljajući o ustavnosti tih zakonskih odredbi Ustavni je sud zauzeo stav da je obveza nametnuta kolektivnim ugovorom u suprotnosti s Ustavom zajamčenom slobodom udruživanja, koja podrazumjeva i pravo da se ne bude članom udruge odnosno sindikata.
Osobe koje nisu članovi sindikata ne sudjeluju u pregovorima i donošenju kolektivnog ugovora, pa im se bez pristanka od plaće ne može oduzeti nikakav novac, pa čak niti ako koristi od doprinosa solidarnosti imaju i nečlanovi sindikata, ustvrdio je Ustavni sud. (Hina) xam yaz