USTAVNI SUD RH: Nema razloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva

USTAVNI SUD RH: Nema razloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva

Pravna država u Hrvatskoj još je jednom pokazala svoju snagu
Pravna država u Hrvatskoj još je jednom pokazala svoju snagu

(SDLSN, 29. prosinca) Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske od 27. studenoga ovo je vrhovno sudsko tijelo zaključilo kako prijedlozi Sindikata za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i veza nisu osnovani.  Podsjećamo da je Sindikat zatražio ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe iz razloga što Ministarstvo Uredbu nije dostavilo na mišljenje Sindikatu kako to propisuje Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, odnosno članak 187. stavak 2. Zakona o radu. Sindikat smatra da je Uredba u nesuglasju i s odredbama Zakona o sustavu državne uprave i zakona o državnim službenicima i namještenicima koji propisuju tko u državnim tijelima obavlja tzv. pomoćno-tehničke poslove i o kojim se poslovima radi, a koji su izmjenama sporne Uredbe izbačeni iz djelokruga Ministarstva, da bi se za njihovo obavljanje mogle angažirati privatne tvrtke.

Kao ključni dokaz da je procedura traženja očitovanja Sindikata poštovana Ustavni sud navodi kako je Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo pomorstva, prometa i veza dostavila “opsežnu dokumentaciju” kojom potkrepljuje tvrdnje kako je tijekom cjelokupnog donošenja osporene Uredbe, od Sindikata u više navrata bilo zatraženo očitovanje o predloženim izmjenama Uredbe. Temeljem toga slijedi i dalekosežan zaključak Ustavnog suda kako je utvrđeno da su u postupku pripreme i upućivanja osporene Uredbe Vladi RH radi njezina donošenja poštivane odredbe članka 187. stavka 2. Zakona o radu, kojom se propisuje da se pravna pravila sadržana u kolektivnom ugovoru primjenjuju neposredno i obvezno na sve osobe na koje se primjenjuje kolektivni ugovor.

Međutim, kako u Sindikatu ne postoje saznanja ni pisani tragovi o zatraženom očitovanju Sindikata o predloženim izmjenama Uredbe od strane Vlade ili Ministarstva pomorstva, Sindikat je zatražio od Ustavnog suda uvid u predmet, kako bi se i sami uvjerili kada je i na koji način to učinjeno i to “u više navrata“.

U Sindikatu vlada velik interes za uvid u dokumente kojima se dokazuje kako je od Sindikata "..., u više navrata bilo zatraženo očitovanje o predloženim izmjenama Uredbe".
U Sindikatu vlada velik interes za uvid u dokumente kojima se dokazuje kako je od Sindikata “…, u više navrata bilo zatraženo očitovanje o predloženim izmjenama Uredbe”.

MPPiV_ussud_uredba3_smanjeno

Naravno, ako su dokaze o tome dostavljali dužnosnici poput tajnika Ministarstva pomorstva koji je pismeno ustvrdio kako je privatizaciju pomoćno-tehničkih poslova u Ministarstvu naredila Državna revizija, da bi zatim bio demantiran od glavne državne revizorice, moguće je da postoji i “brzojav podrške” ili pisana suglasnost Sindikata na tekst Uredbe.

Marko_Saric_laz_smanjeno
Jedan od izvora dokaza koje je uvažio Ustavni sud je i čovjek koji je iznošenjem neistina glede nalogodavca privatizacije u MPPiV počinio težu povredu službene dužnosti i svoju dužnost obnašao na način koji ne opravdava povjerenje građana, čije je razrješenje zbog toga zatražilo svih šest sindikata državnih službi. Za nagradu, Vlada premijera Račana ostavila ga je na raspolaganje novoj vlasti.

Marko_Saric_Sima_samanjeno

 

Sindikat je Ustavnom sudu uputio i upit zbog čega se ni jednom riječi nije očitovao glede ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu.

Ni jednoga trenutka dvojeći o autoritetu i kompetentnosti Ustavnog suda malo smo se zbunili zbog točke 8. Rješenja, u kojoj se navodi kako nesuglasje s odredbom članka 75. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (obveza dostave prijedloga akata državnih tijela kojima se reguliraju prava iz rada i sl. na mišljenje sindikatu) nije razmatrano jer Kolektivni ugovor nije mjerodavan u konkretnom slčučaju, premda se i sam sud pozvao na odredbu članka 187. stavka 2. Zakona o radu i utvrdio da je postupljeno (što Sindikat osporava op.a) sukladno obvezi da se pravila sadržana u kolektivnom ugovoru primjenjuju na osobe koje su ga sklopile. Ako je jedno od tih pravila i to da se na dostavljeni prijedlog odluka važnih za socijalni položaj službenika i namještenika Sindikat može očitovati u roku 8 dana, te da je čelnik državnog tijela prije donošenja takve odluke dužan razmotriti primjedbe Sindikata, za koja Sindikat tvrdi da se nisu poštovala, zbog čega se Kolektivni ugovor sa zakonskom snagom ne smatra mjerodavnim? Odnosno, kako je moguće tvrditi da je poštovana neposredna i obvezna primjena pravila iz Kolektivnog ugovora, ako on nije mjerodavan u “konkretnom slučaju“? No odgovor na to pitanje moći ćemo dobiti i kad nam se omogući uvid u “dokaze” da je poslodavac zatražio mišljenje Sindikata o predloženim izmjenama Uredbe, što bi trebalo podrazumijevati i da nam je dostavio prijedlog Uredbe na mišljenje, kako to nalaže Kolektivni ugovor.

Na kraju, Sindikat je zamolio Ustavni sud da ga, sukladno načelu pomoći neukoj stranci, uputi na mjerodavnu međunarodnu instituciju – sud, kojoj se može obratiti nakon rješenja Ustavnog suda. U Sindikatu se nadamo da je pravda dostižna, makar po nju išli u inozemstvo.

Rješenje Ustavnog suda i traženje Sindikata možete pročitati pod opširnije…

MPPiV_ussud_uredba1

MPPiV_ussud_uredba2

MPPiV_ussud_uredba3

MPPiV_ussud_uredba4

MPPiV_ussud_SDLSN1

MPPiV_ussud_SDLSN2