Ustavni sud ukinuo praksu tehničke vlade: Nema više zapošljavanja po ministarstvima “na određeno”

REVOLVING-DOOR SLUŽBENICI
Ustavni sud ukinuo praksu tehničke vlade: Nema više zapošljavanja po ministarstvima “na određeno”

revolving_nl291215

Autor: Gabrijela Galić

Tehnička vlada na službenike s određenim vremenom trajanja, primjerice glasnogovornika ili savjetnika, odlučila se 2012. godine kako bi se prekinula praksa bujanja državnog aparata, a na taj način je u zadnjih nekoliko godina na određeno vrijeme zaposleno oko 140 službenika

(Novilist.hr, 29. prosinca 2015) ZAGREB Buduća Vlada neće moći zapošljavati službenike na određeno vrijeme, takozvane revolving-door službenike. Riječ je o službenicima koji su bez javnih natječaja zapošljavani u kabinetima ministara i u praksi bi u državnu novilist_hrslužbu trebali ulaziti s ministrom, te s njim i iz službe otići. Ustavni sud je, naime, pokrenuo postupak ocjene ustavnosti sporne zakonske odredbe te je istovremeno donio i odluku kako ona prestaje važiti od petka, odnosno prvog dana nove godine. Iz toga proizlazi da buduća Vlada, odnosno ministri u toj Vladi, neće moći mimo zakonski propisane procedure zapošljavati, primjerice, glasnogovornike ili savjetnike.

Bez natječaja

Praksu takozvanih revolving-door službenika uvela je sadašnja tehnička Vlada izmjenama Zakona o državnim službenicima početkom 2012. godine. Tada je uvedena odredba prema kojoj se službenici u kabinetu ministra raspoređuju na određeno vrijeme do dana prestanka mandata ministra. Za razliku od “klasičnih” službenika, oni u službu ulaze bez prethodno provedenog javnog natječaja, odnosno oglasa za prijem u državnu službu. Na njih se ne odnosi odredba o probnom radu, državnom stručnom ispitu, premještanju i napredovanju, niti ih se može raspoređivati na radna mjesta izvan kabineta ministra. Tehnička Vlada na službenike s određenim vremenom trajanja odlučila se kako bi se prekinula praksa bujanja državnog aparata. Ministrima je tako omogućeno da odaberu suradnike s kojima će raditi, ali po jasnom kriteriju da oni rade u državnoj službi dok posao ima ministar koji ih je doveo. Na taj je način u zadnjih nekoliko godina zaposleno oko 140 službenika na određeno vrijeme.

Sindikat državnih službenika i namještenika (SDLSN) zaslužan je za rušenje odredbe o revolving-door službenicima, odnosno ocjenu ustavnosti tog rješenja. Taj je sindikat još prije više od tri godine podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti sporne zakonske odredbe smatrajući, među ostalim, da se uvođenjem “kabinetskih službenika” uvodi neustavna i povlaštena kategorija službenika.

Taktiziranje

Službenički sindikat u ponedjeljak je pozdravio odluku Ustavnog suda jer se njome građanima ponovo omogućava prijem u državnu službu pod jednakim uvjetima. Međutim, SDLSN je upozorio kako je vrijeme donošenja te odluke u trenutku kada Vlada praktično više ne postoji, umjesto za vrijeme dok je takvo diskriminirajuće postupanje trebalo prekinuti.

“To ukazuje na moguće političko taktiziranje Ustavnog suda, koji je takozvanim revolving-door službenicima presudio na način kojim se nije zamjerio aktualnoj vlasti, niti joj onemogućio zapošljavanje više od 140 osoba u kabinetima po netransparentnim i za ostale građane diskriminirajućim kriterijima”, navodi SDLSN, dodajući kako će takva odluka Ustavnog suda, međutim, novoj Vladi i njezinim ministrima pomoći da zakonito zapošljavaju svoje najbliže suradnike.

Privilegirani položaj

Zaposlenici koji su primljeni u državnu službu, makar samo i na određeno vrijeme, bez prethodno provedenog javnog natječaja i drugih zakonskih uvjeta, nesumnjivo su dovedeni u privilegiran položaj u odnosu na primitak u državnu službu svih drugih osoba, među ostalim obrazlaže Ustavni sud. “To privilegiranje bilo bi ustavnopravno prihvatljivo samo kada bi za njega postojali opravdani razlozi”, ističe Ustavni sud navodeći kako u provedenom postupku nisu utvrdili nijedan objektivan i relevantan razlog koji bi mogao opravdati odluku zakonodavca. Podsjeća Ustavni sud i što su državni službenici i kako bi trebali obavljati svoj posao pa navodi i kako za svoje akte snose pravnu, a ne političku odgovornost. U službu stupaju u pravilu temeljem javnog natječaja “i njihovo napredovanje u službi ima karijerni karakter na koji ne utječu, odnosno ne bi smjele utjecati političke činjenice”.