USUSRET MEĐUNARODNOM DANU ŽENA: Sindikat za “ženstveniju” Vladu

USUSRET MEĐUNARODNOM DANU ŽENA: Sindikat za “ženstveniju” Vladu

Spol_Posavec_NL090308_390

SDLSN_www(SDLSN, 7. ožujka 2008.) U povodu Međunarodnog dana žena, Odbor žena Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH na svojoj je sjednici upozorio na probleme s kojima se susreću žene zaposlene u državnim službama.

Iako su u državnim službama plaće žena i muškaraca jednake za jednaki rad, dostupnost najbolje plaćenih, prije svega dužnosničkih radnih mjesta, dvojbena je.

Spol_Vlada_390

Fenomen “staklenog stropa”, kao sustava nevidljivih zapreka za napredovanje u karijeri, najbolje ilustrira činjenica da od 15 ministarskih mjesta u Vladi RH položaj ministra obnašaju samo tri žene.

Situacija nije bolja ni kad se pobroje mjesta državnih tajnika, na kojima u ministarstvima radi 36 muškaraca i 10 žena.

Odbor žena SDLSN smatra da "stakleni strop", kao sustav nevidljivih barijera koji onemogućava dosezanje najviših pozicija u državnoj službi, u hrvatskoj državnoj upravi nedvojbeno postoji
Odbor žena SDLSN smatra da “stakleni strop”, kao sustav nevidljivih barijera koji onemogućava dosezanje najviših pozicija u državnoj službi, u hrvatskoj državnoj upravi nedvojbeno postoji

Odbor žena smatra da u zemlji u kojoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ima 51,9 posto žena, koje su statistički uspješnije na području završavanja visokog obrazovanja te rade u službama u kojima je udjel zaposlenih žena izrazito visok, u pravilu ne mogu dosegnuti one najviše, dužnosničke položaje.

Za Odbor žena indikativan je i podatak da središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose – Središnji državni ured za upravu, nema strukturirane podatke o broju državnih službenika po spolu.

Naime, na upit Sindikata o broju i strukturi državnih službenika i namještenika s obzirom na stručnu spremu, spol i dob, državni tajnik Antun Palarić Sindikatu je dostavio samo podatke o broju zaposlenih prema stupnju stručne spreme, pravdajući izostanak podataka o udjelu muškaraca i žena u ukupnom broju zaposlenih činjenicom da je središnji popis državnih službenika i namještenika u izradi.

Za razliku od Hrvatske, u Sloveniji se svake godine objavljuje godišnje izvješće o kadrovima u državnim službama koje sadrži detaljne podatke o strukturi zaposlenih po spolu, s podacima o udjelu žena u broju zaposlenih po platnim razredima ili zaposlenima na određeno i neodređeno vrijeme.

Odbor_zena060308_390

Odbor žena istaknuo je i potrebu da se ženama koje su na trogodišnjem porodiljnom dopustu Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike prizna kontinuitet staža u državnoj službi, kako bi mogle ostvariti pravo na jubilarnu nagradu, i dodatak koji se dobiva za ostvareni neprekidni staž kod istog poslodavca.

Primjetna je i nefleksibilnost čelnika državnih tijela na svim razinama da se u situacijama prilagođavanja radnog vremena potrebama majki s djecom predškolskog i školskog uzrasta i roditelja općenito.

Odbor žena SDLSN stoga predlaže da se pri zaključivanju novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u njega ugrade odredbe kojima će se ova pitanja na odgovarajući način regulirati.

Spol_Vlada_min390

Sindikat državnih službenika upozorava na probleme žena u državnim službama

hina_print_logoZAGREB, 7. ožujka 2008. (Hina) – U povodu Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, Odbor žena Sindikata državnih službenika i namještenika Hrvatske upozorava na brojne probleme s kojima se susreću žene zaposlene u državnim službama, priopćio je danas sindikat.

Iako su u državnim službama plaće žena i muškaraca jednake za jednaki rad, dvojbena je dostupnost najbolje plaćenih, prije svega dužnosničkih radnih mjesta.

Fenomen “staklenog stropa”, kao sustava nevidljivih zapreka za napredovanje u karijeri, najbolje ilustrira činjenica da od 15 ministarskih mjesta u Vladi ministarsku dužnost obnašaju samo tri žene.

Spol_ikona_Z1Situacija nije bolja ni kad se pobroje mjesta državnih tajnika, na kojima u ministarstvima radi 36 muškaraca i 10 žena.

Za Odbor žena indikativan je i podatak da središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose – Središnji državni ured za upravu, nema strukturirane podatke o broju državnih službenika po spolu.

Za razliku od Hrvatske, u Sloveniji se svake godine objavljuje izvješće o kadrovima u državnim službama koje sadrži detaljne podatke o strukturi zaposlenih po spolu, s podacima o udjelu žena u broju zaposlenih po platnim razredima ili zaposlenima na određeno i neodređeno vrijeme.

Odbor žena istaknuo je i potrebu da se ženama koje su na trogodišnjem porodiljnom dopustu Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike prizna kontinuitet staža u državnoj službi, kako bi mogle ostvariti pravo na jubilarnu nagradu i dodatak koji se dobiva za ostvareni neprekidni staž kod istog poslodavca.

Primjetna je i nefleksibilnost čelnika državnih tijela na svim razinama u situacijama prilagođavanja radnog vremena potrebama majki s djecom predškolskog i školskog uzrasta.

Odbor žena stoga predlaže da se pri zaključivanju novog Kolektivnog ugovora u njega ugrade odredbe kojima će se regulirati ta pitanja.

spol_zamirzine070308

Fenomen “staklenog stropa”, kao sustava nevidljivih zapreka za napredovanje u karijeri, najbolje ilustrira činjenica da od 15 ministarskih mjesta u Vladi RH položaj ministra obnašaju samo tri žene.

Situacija nije bolja ni kad se pobroje mjesta državnih tajnika, na kojima u ministarstvima radi 36 muškaraca i 10 žena.

Odbor žena smatra da u zemlji u kojoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ima 51,9 posto žena, koje su statistički uspješnije na području završavanja visokog obrazovanja te rade u službama u kojima je udjel zaposlenih žena izrazito visok, u pravilu ne mogu dosegnuti one najviše, dužnosničke položaje.

Za Odbor žena indikativan je i podatak da središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose – Središnji državni ured za upravu, nema strukturirane podatke o broju državnih službenika po spolu.

Naime, na upit Sindikata o broju i strukturi državnih službenika i namještenika s obzirom na stručnu spremu, spol i dob, državni tajnik Antun Palarić Sindikatu je dostavio samo podatke o broju zaposlenih prema stupnju stručne spreme, pravdajući izostanak podataka o udjelu muškaraca i žena u ukupnom broju zaposlenih činjenicom da je središnji popis državnih službenika i namještenika u izradi.

Za razliku od Hrvatske, u Sloveniji se svake godine objavljuje godišnje izvješće o kadrovima u državnim službama koje sadrži detaljne podatke o strukturi zaposlenih po spolu, s podacima o udjelu žena u broju zaposlenih po platnim razredima ili zaposlenima na određeno i neodređeno vrijeme.

Odbor žena istaknuo je i potrebu da se ženama koje su na trogodišnjem porodiljnom dopustu Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike prizna kontinuitet staža u državnoj službi, kako bi mogle ostvariti pravo na jubilarnu nagradu, i dodatak koji se dobiva za ostvareni neprekidni staž kod istog poslodavca.

Primjetna je i nefleksibilnost čelnika državnih tijela na svim razinama da se u situacijama prilagođavanja radnog vremena potrebama majki s djecom predškolskog i školskog uzrasta i roditelja općenito.

Odbor žena SDLSN stoga predlaže da se pri zaključivanju novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u njega ugrade odredbe kojima će se ova pitanja na odgovarajući način regulirati.

VJESNIK

spol_VJ080308