Utvrđivanje reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje

Zagreb, 3. svibnja 2021. – Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti objavilo je 29. travnja na mrežnim stranicama Ministarstva rada javni poziv svim sindikatima zainteresiranim za kolektivno pregovaranje za sklapanje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama za dostavljanje podataka o ukupnom broju radnika članova radi utvrđivanja broja i sastava pregovaračkog odbora sindikata.

Poziv se odnosi na sindikate koji imaju radnike članove zaposlene u javnim ustanovama čija je glavna djelatnost u sljedećim područjima utvrđenim NKD 2007.: M (stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti), O (javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje), P (obrazovanje), Q (djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi) i R (umjetnost, zabava i rekreacija), a za čije se zaposlenike sredstva za plaće i druga materijalna prava osiguravaju u državnom proračunu, odnosno riznici prema posebnom propisu ili iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Podaci se trebaju dostaviti u roku trideset dana od objave poziva.

Prethodno je SDLSN, istome Povjerenstvu dostavio i podatke o ukupnom broju svojih članova zaposlenih u tijelima državne uprave radi utvrđivanja reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje zbog sklapanja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Photo: Marko Prpic/PIXSELL