Uvjeti rada vatrogasaca: SMRT BEZ PRAVA NA ODŠTETU!

Uvjeti rada vatrogasaca: SMRT BEZ PRAVA NA ODŠTETU!

(SDLSN, 12. srpnja) Drugu godinu za redom profesionalni vatrogasci prije odlaska na intervenciju zrakoplovima Oružanih snaga RH moraju potpisati izjavu o tome da se na požarište prevoze na osobnu odgovornost, te da u slučaju materijalne štete, povrede ili smrti neće od Ministarstva obrane tražiti odštetu bilo kakve vrste.

Zašto pripadnici intervencijskih postrojbi moraju potpisivati ovakvu izjavu? Znači li neosigurani helikopter da je riječ o neovlaštenom prijevozniku? Je li odlazak vatrogasaca na intervenciju sindikalni izlet "na osobnu odgovornost" ili opasna profesionalna zadaća?
Zašto pripadnici intervencijskih postrojbi moraju potpisivati ovakvu izjavu? Znači li neosigurani helikopter da je riječ o neovlaštenom prijevozniku? Je li odlazak vatrogasaca na intervenciju sindikalni izlet “na osobnu odgovornost” ili opasna profesionalna zadaća?

Radi se o petstotinjak pripadnika javnih vatrogasnih postrojbi koji se temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika tijekom požarne sezone (1. lipnja do 1. rujna) izmještaju iz svojih JVP u Državnu intervencijsku postrojbu s bazama u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru.

Izjava poput ove bila bi razumljiva da se radi o privatnom izletu vatrogasaca na rafting, ali budući da je riječ o obavljanju vatrogasnih zadaća od posebnog državnog interesa postavlja se pitanje uvjeta pod kojima profesionalni vatrogasci, pripadnici DIP-a, izlažu svoje živote kako bi zaštitili ljude i imovinu od vatrene stihije.

Pripadnici javnih vatrogasnih postrojbi obuhvaćeni su doduše policom osiguranja od posljedica nesretnog slučaja koju je Vlada RH sklopila sukladno članku 53. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koji se primjenjuje i na profesionalne vatrogasce, ali CROATIA OSIGURANJE, kako saznajemo od odgovornih u ovoj osiguravateljskoj kući, njima ili njihovim obiteljima ne bi isplatilo naknadu u slučaju smrti uslijed nezgode ili trajnog invaliditeta, budući da su na intervenciju prevezeni od strane neovlaštenog i neosiguranog prijevoznika, te s potpisanom izjavom da lete na osobnu odgovornost i odriču se prava na odštetni zahtjev u slučaju nezgode ili smrti.

Upitna je i pravna osnova po kojoj zrakoplovi (u stvari helikopteri MI-8) vrše prijevoz vatrogasaca. Zakon o zračnom prometu poznaje dvije vrste zračnog prometa – civilni i vojni.

Vojni zrakoplovi mogu se koristiti za zračni promet u vojne svrhe, a ako se koriste za drugu vrstu letova moraju imati dozvolu plovidbenosti kao i civilni zrakoplovi.
Vojni zrakoplovi mogu se koristiti za zračni promet u vojne svrhe, a ako se koriste za drugu vrstu letova moraju imati dozvolu plovidbenosti kao i civilni zrakoplovi.

Naime, Zakon civilni zračni promet opisuje kao sav zračni promet osim vojnoga zračnog  prometa, a vojni zračni promet kao zračni promet u kojem sudjeluju vojni zrakoplovi, a koji isključivo služi u vojne svrhe.

Kako vatrogasci nisu pripadnici Oružanih snaga RH, niti se prijevoz na vatrogasnu intervenciju može okarakterizirati kao prijevoz u vojne svrhe, postavlja se pitanje pod kojim se uvjetima oni mogu prevoziti zrakoplovima OSRH.

Prema Zakonu hrvatski vojni zrakoplov koji se upotrebljava za letove što se ne smatraju vojnima, mora udovoljavati tehničkim zahtjevima za plovidbenost predviđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Međutim, sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu (plovidbenost zrakoplova) koja se utvrđuje pregledom obavljenim na način utvrđen ovim Zakonom i propisom donesenim na temelju Zakona o zračnom prometu, a dokazuje se svjedodžbom o plovidbenosti koju izdaje, odnosno produžava Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, ovo ministarstvo ne utvrđuje za zrakoplove OSRH, pa je stoga upitno mogu li oni i pod kojim uvjetima uopće obavljati prijevoz vatrogasaca.

Da su odgovorni u MORH-u svjesni činjenice kako prijevoz profesionalnih vatrogasaca nije zakonski sasvim čist najbolje svjedoči upravo činjenica da vatrogasci prije svakog leta moraju potpisati spornu izjavu o letu na “osobnu odgovornost”.

Sindikat je svjestan činjenice da je odabir ovog opasnog i humanog poziva izvršen na “osobnu odgovornost” vatrogasaca, ali treba li činjenicu da ih se na intervencije prevozi na način koji nije zakonski reguliran također pripisivati njihovoj slobodnoj volji, odnosno “osobnoj odgovornosti”?

Zbog ovakve dvojbene pravne situacije u kojoj se nalaze profesionalni vatrogasci DIP-a Sindikat od Vlade RH, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i Ministarstva obrane traži hitno rješavanje sljedećih pitanja:

  1. Osiguranje prijevoza vatrogasaca zrakoplovima na intervenciju sukladnom zakonskim propisima;
  2. Sklapanje posebne police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja u slučaju nezgode pri prijevozu vatrogasaca zrakoplovima na intervenciju;
  3. Žurno povlaćenje izjava o “letu na osobnu odgovornost” i odustajanju od odštetnih zahtjeva u slučaju materijalne štete, povrede ili smrti.

Sindikat će profesionalne vatrogasce upozoriti na činjenicu da se potpisivanjem sporne izjave nalaze u situaciji da u slučaju povrede ili smrti oni ili članovi njihovih obitelji nemaju pravo na odštetu, te da dobro razmisle hoće li pod tim uvjetima izaći na intervenciju i ugroziti svoje živote.

mi-8_pad

SINDIKAT: VATROGASCI LETE NA INTERVENCIJE NA OSOBNU ODGOVORNOST

hina_logo

ZAGREB, 12. srpnja 2005. (Hina) –  Sindikat državnih službenika upozorio je danas da već drugu godinu profesionalni vatrogasci prije odlaska na intervenciju zrakoplovima Oružanih snaga moraju potpisati izjavu da se prevoze na osobnu odgovornost, a u slučaju materijalne štete, povrede ili smrti neće od Ministarstva obrane tražiti odštetu.
Radi se o petstotinjak pripadnika javnih vatrogasnih postrojbi (JVP) koji se tijekom požarne sezone (od 1. lipnja do 1. rujna) izmještaju u Državnu intervencijsku postrojbu s bazama u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru, priopćio je  sindikat.
Budući da je riječ o obavljanju vatrogasnih zadaća od posebnog državnog interesa, postavlja se pitanje pod kojim uvjetima vatrogasci izlažu svoje živote kako bi zaštitili ljude i imovinu od vatrene stihije.
Pripadnici JVP-a obuhvaćeni su policom osiguranja od posljedica nesretnog slučaja koju je Vlada  sklopila sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, ali Croatia osiguranje ne bi im isplatilo naknadu u slučaju smrti uslijed nezgode ili trajnog invaliditeta, budući da ih na intervenciju prevozi neovlašteni i neosigurani prijevoznik, te s potpisanom izjavom da lete na osobnu odgovornost i odriču se prava na odštetni zahtjev.
Sindikat stoga od Vlade, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i Ministarstva obrane traži hitno sklapanje posebne police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja u slučaju nezgode pri prijevozu vatrogasaca zrakoplovima na intervenciju.
Također zahtijeva žurno povlačenje izjave o “letu na osobnu odgovornost” i odustajanju od odštetnih zahtjeva u slučaju materijalne štete, povrede ili smrti.
(Hina) pp/xmd ymd