Vatrogasci prelaze na broj 193

193_eZadar301011

Na dopis predsjednice Vlade Republike Hrvatske od 7. listopada 2011. godine kojim se Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) daje suglasnost za uvođenjem novog pozivnog broja “193” za hitnu službu “Vatrogasci”, 26. listopada 2011. godine u prostorijama HAKOM-a održan je sastanak kako bi se osigurao prelazak postojeće numeracije (93) na novu numeraciju (193), a sve iz razloga usklađivanja sa odredbama Plana numeriranja.

ezadar-logoNa sastanku su bili nazočni predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog Telekoma d.d., kao i predstavnici HAKOM-a.

Na održanom sastanku predloženo je da na temelju dopisa predsjednice Vlade Republike Hrvatske i na temelju zapisnika sa predmetnog sastanka te na temelju zaprimljenog zahtjeva za primarnu dodjelu broja 193, HAKOM će donijeti odluku o primarnoj dodjeli broja 193.

Implementacija broja će biti najkasnije do dana 1. prosinca 2011. godine, izvjestio nas je Mladen Magdić, predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca.

Od dana implementacije do 3. prosinca 2012. godine brojevi 93 i 193 koristiti će se paralelno.

Od 3. prosinca 2012. godine prilikom pozivanja broja 93 korisnici će biti upozoreni govornom porukom da je broj 93 neaktivan te da je usluga “Vatrogasci” dostupna na broju 193.

Od 2. siječnja 2014. godine broj 93 se u potpunosti gasi (uključujući i govornu poruku); prestaje paralelan rad i ostaje aktivan samo broj 193.