Važna je neposredna i dvosmjerna komunikacija

Bjelovar, 26. listopada 2021. – Važnost neposredne i dvosmjerne komunikacije sa sindikalnim povjerenicima i članovima potvrdila je i sjednica Županijskog povjereništva Bjelovarsko-bilogorske županije održana u Bjelovaru.

Kao i u drugim sredinama, problema ima, no, kako reče predsjednica SDLSN RH Iva Šušković, o njima treba govoriti i informirati SDLSN RH kako bi se moglo pravodobno reagirati. Ne treba pognuti glavu, već upravo suprotno.

Sindikalnim povjerenicima i članovima na raspolaganju su i komunikacijski kanali preko kojih mogu saznati informacije bitne za njih i njihov sindikalni rad. Tu je web i Facebook stranica, Facebook grupa, newsletter, te YouTube kanal.
Još jedanput pozivamo članove i sindikalne povjerenike da nas prate, uključe se u grupu, prijave za primanje newslettera.
Pritom treba imati na umu i potrebu kontinuiranog ažuriranja registra članova. Ponavljamo kako je sindikat živ organizam koji se kontinuirano razvija, u koji se učlanjuju novi članovi i isčlanjuju postojeći, utemeljuju se i gase sindikalne podružnice. Točna baza članova bitna je za rad sindikata i protok informacija.

Nastavno, skrećemo pozornost i na odredbu Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike prema kojoj se čelnik državnog tijela obvezuje da neće svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji način onemogućiti sindikalni rad, sindikalno organiziranje i pravo službenika i namještenika da postane članom sindikata.

Isto tako, čelnik državnog tijela dužan je, bez naknade, osigurati za rad sindikata najmanje sljedeće uvjete:
– prostoriju za rad u pravilu odvojenu od mjesta rada i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih sastanaka,
– pravo na korištenje telefona, telefaksa, interneta te drugih raspoloživih tehničkih pomagala,
– slobodu sindikalnog izvješćivanja i podjelu tiska,
– obračun i ubiranje sindikalne članarine, a po potrebi i drugih davanja preko isplatnih lista u računovodstvu odnosno prilikom obračuna plaća doznačiti članarinu na račun sindikata, a na temelju pisane izjave članova sindikata (pristupnica i sl.),
– oglasne ploče o svom trošku na mjestu dostupnom najvećem broju službenika i namještenika.