Večernji list o otkazima u javnoj upravi

mjere_vl210410

autor: Ljubica Gatarić

Ispuni li Vlada plan o smanjenju broja zaposlenih u javnoj upravi pet posto, bez posla bi moglo ostati 3250 državnih službenika i namještenika, što će svakako unijeti nesigurnost među službenike. Prvi bi na udaru mogli biti radnici koji imaju uvjete za prijevremenu mirovinu – njih 1500 imaju uvjete za dokup mirovine koji se još provodi u državnoj upravi.

vl_logo180909Ostatak je do željene kvote i u službama kojih se država pokušava riješiti te će ih polako usmjeriti prema privatnom sektoru. Kako je većina ugostiteljskih objekata već predana u privatne ruke, sindikat procjenjuje da su na red došli informatičari i čistačice. Ukidanjem njihovih radnih mjesta smanjit će se broj radnika na papiru, ali neće stvarni trošak – upozorava Siniša Kuhar, tajnik službeničkog sindikata, koji kaže da će se trošak za njihove plaće prebaciti u trošak za usluge.
U stvarnosti će se otvoriti prostor za razne dogovore ispod žita, s kojima se država ni sad ne može nositi. Državnu upravu ne muči toliko prekobrojnost koliko loša struktura zaposlenih, pa uvode klauzulu dva za jedan: za svaka dva radnika koja odu moći će se zaposliti jedan novi. U konkretnom slučaju, 3250 ljudi ostalo bi bez posla, ali bi ih 1600 dobilo priliku za rad u državnoj službi. Vlada namjerava u idućih godinu dana napraviti registar zaposlenika javnog sektora, kresati neke agencije i zavode te osnivati nove, sve da dobije efikasnu javnu upravu. Koliko će u tome uspjeti?