Više od 30 posto službenika na EU projektima ne ostvaruje propisano uvećanje plaće

NEJEDNAKA PRAKSA

 

Više od 30 posto službenika na EU projektima ne ostvaruje propisano uvećanje plaće

 

Više plaće temeljem rada na EU projektima već pola godine ostvaruje 126 državnih službenika, dok njih 40-tak čeka razradu i tumačenje propisa koji druga ministarstva već primjenjuju na korist svojih službenika

 

… za uvećanje klikni na sliku

  
(SDLSN, 30. siječnja 2019.) U cilju bolje realizacije i povlačenja sredstava iz EU fondova Vlada Republike Hrvatske utvrdila je posebne (uvećane) koeficijente za državne službenike organizacijskih jedinica državnih tijela iz sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava Europske unije.

Kako, međutim, u državnim tijelima na EU projektima uz posebne jedinice za tehničku pripremu i razvoj projekata, rade i službenici u čijem je djelokrugu provedba projekta i o čijoj inovativnosti, kreativnosti i dodatnom angažmanu ovisi realizacija i povlačenje sredstava iz EU fondova i koji uz zahtjevne zadaće na provođenju projekta obavljaju i redovite poslove radnog mjesta, donedavno nisu imali pravo na dodatak na plaću po ovoj osnovi.

Kako bi ih motivirala na dodatni angažman, Vlada je u Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, na prijedlog Ministarstva uprave, ugradila odredbu koja omogućava privremeno uvećanje koeficijenta složenosti posla do 30 posto službenicima koji rade na projektu (članovi projektnog tima) koji se financira iz fondova i programa EU i to za vrijeme trajanja projekta, ako je plaća službenika opravdani trošak koji se financira iz projekta, s time da o postotku uvećanja odlučuje čelnik tijela na prijedlog nositelja projekta, a takvo pravo ne mogu ostvariti službenici kojima je već priznato uvećanje koeficijenta zbog rada na EU projektima.

Vlada je ovo uvećanje plaće uvela, kako je navedeno u obrazloženju izmjena i dopuna uredbe o koeficijentima, radi rješavanja problema potkapacitiranosti projektnih timova koji rade na provedbi projekta, ali i motiviranja službenika državnih tijela koji rade na tehničkoj i stručnoj pripremi i razvoju projekata.

Uredba je izmijenjena na sjednici Vlade 2. kolovoza 2018. godine, a uvećanje koeficijenata nije uvjetovano donošenjem nekog provedbenog akta, kojim će se detaljnije razraditi kriteriji i postotci uvećanja koeficijenata.

No, umjesto da državna tijela svim službenicima koji po osnovi rada na EU projektima ostvaruju pravo na uvećanje koeficijenta to pravo i omoguće i tako povise postotak povlačenja sredstava iz EU fondova iz kojih se financira i povećanje službeničkih plaća, dešava se da se jednim službenicima plaća povećava za vrijeme rada na projektu, a drugima ne.

Temeljem zahtjeva za pristup informacijama upućenog ministarstvima, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH došao je do saznanja da više od 30 posto službenika angažiranih na projektima još uvijek ne ostvaruje pravo na uvećanje plaće po osnovi rada na EU projektima i to iz razloga što se čeka izrada akta kojim bi se dodatno razradilo kriterije i način ostvarivanja tog prava, odnosno čeka se pozitivno očitovanje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a da apsurd bude još veći, većina tih službenika zaposlena je u ministarstvu na čiju inicijativu je propisano 30-postotno uvećanje plaće zbog rada na EU projektima.

Naime, prema odgovorima ministarstava (dva ministarstva još nisu odgovorila) i raspoloživim podacima, uvećanje plaće zbog rada na EU projektima ostvaruje 126 službenika u pet ministarstava, u dva ministarstva više od 40 službenika angažirano je na EU projektima, ali im plaća nije uvećana, dok u ostalim ministarstvima nema službenika koji su ostvarili pravo na uvećanje plaće zbog rada na projektima EU.

Podatak je to koji upućuje na nejednaku primjenu propisa u državnoj upravi i to na štetu državnih službenika, a otvara se i pitanje kvalitete propisa i kompetentnosti rukovodećih struktura koje naizgled jednostavan propis i njime utvrđeno pravo ne provode u praksi i škrtare na sredstvima koja se ne isplaćuju iz državnog proračuna već iz dijela sredstava EU namijenjenih uspješnoj provedbi projekata.

Također, upitna je i pravna valjanost eventualnog provedbenog akta čije donošenje nije predviđeno uredbom i koji bi mogao suziti diskrecijske ovlasti nositelja projekta i čelnika tijela da odlučuje o uvećanju koeficijenta do maksimalnih 30 posto.

Činjenica da dio državnih službenika koji rade na EU projektima ni nakon pola godine od donošenja propisa ne može ostvariti pravo na uvećanje plaće loša je poruka Europskoj uniji i državnim službenicima bez čijeg doprinosa njihovoj realizaciji ti projekti ne bi mogli biti provedeni. S. Kuhar