Vlada donijela odluku o pokretanju pregovora o dodatku Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Vlada donijela odluku o pokretanju pregovora o dodatku Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

(SDLSN, 10. svibnja 2019.) Na danas održanoj sjednici Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske.

Na čelu pregovaračkog odbora je ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić, a članovi su potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministar financija Zdravko Marić, ministar uprave Lovro Kuščević, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

U obrazloženju odluke navodi se kako su Vlada Republike Hrvatske i reprezentativni sindikati državnih službi sklopili 9. studenoga 2017. godine Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika ministarstva unutarnjih poslova i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika dostavili su Vladi Republike Hrvatske, dopisom od 27. ožujka 2019. godine, zahtjev za pokretanje postupka pregovora o visini regresa, dara za djecu i godišnje nagrade za božićne blagdane.

U članku 44. stavak 2. Kolektivnoga ugovora stranke su ugovorile da će o visini regresa za svaku slijedeću kalendarsku godinu pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje te će isto ugovoriti dodatkom Kolektivnom ugovoru.

U članku 57. stavak 2. Kolektivnoga ugovora stranke su ugovorile da će o visini dara za djecu za svaku slijedeću kalendarsku godinu pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje te će isto ugovoriti dodatkom Kolektivnom ugovoru.

U članku 58. stavak 2. Kolektivnoga ugovora stranke su ugovorile da će o visini godišnje nagrade za božićne blagdane za svaku slijedeću kalendarsku godinu pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje te će isto ugovoriti dodatkom Kolektivnom ugovoru.

Slijedom navedenoga, neophodno je pokrenuti postupak pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru pa se, u tom cilju, predlaže imenovanje pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske.

 

Pročitajte još…