Vlada donijela zaključak o pokretanju promidžbene kampanje o primjeni etičkih načela državnih službenika

Vlada donijela zaključak o pokretanju promidžbene kampanje o primjeni etičkih načela državnih službenika

vlada390_53_sjednica200912

(SDLSN/www.vlada.hr) Na današnjoj sjednici Vlada RH razmatrala je i usvojila prijedlog zaključka u vezi s primjenom etičkih načela utvrđenih Etičkim kodeksom državnih službenika.

sdlsn_www220U zaključku stoji kako je stručna radna skupina Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku na sjednici održanoj 17. rujna 2012. godine razmotrila navedeni Prijedlog zaključka, koji je izradilo i Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo uprave.

Ovim Prijedlogom zaključka predlaže se pokretanje promidžbene kampanje kojom bi se javnosti približila primjena etičkih načela utvrđenih u Etičkom kodeksu državnih službenika putem promidžbenih letaka i naljepnica, a u svrhu dostupnosti građanima i isticanja na vidljivim mjestima u svim tijelima državne uprave te na šalterskim službama u tim tijelima.

Ministarstvo financija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ured za zakonodavstvo nisu imali primjedbi.

Stručna radna skupina Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku je prihvatila predmetni Prijedlog zaključka.

Koordinacija za unutarnju i vanjsku politiku je, na sjednici održanoj 17. rujna 2012. godine, verificirala stajalište Stručne radne skupine, te predložila Vladi Republike Hrvatske da donese sljedeći zaključak:

  1. Zadužuje se Ministarstvo uprave da u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Zaključka pokrene promidžbenu kampanju kojom bi se javnosti približila rimjena etičkih načela utvrđenih Etičkim kodeksom državnih službenika putem promidžbenih letaka i naljepnica, a u svrhu dostupnosti građanima i isticanja na vidljivim mjestima u svim tijelima državne uprave te na šalterskim službama u tim tijelima.
  2. Zadužuju se tijela državne uprave i Ministarstvo pravosuđa za pravosudna tijela da na vidljivom i dostupnom mjestu građanima istaknu promidžbene letke i naljepnice o primjeni etičkih načela utvrđenih Etičkim kodeksom državnih službenika.
  3. Zadužuju se tijela državne uprave i Ministarstvo pravosuđa za pravosudna tijela da izrade oznake i obvežu državne službenike, koji rade u neposrednom kontaktu s građanima, nošenja oznake s imenom, prezimenom i nazivom radnog mjesta na koji su raspoređeni.
  4. Zadužuje se Ministarstvo uprave da ovaj Zaključak, promidžbene letke i naljepnice o primjeni etičkih načela utvrđenih Etičkim kodeksom državnih službenika dostavi svim tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima putem Ministarstva pravosuđa.

Potrebna obrazloženja na sjednici Vlade Republike Hrvatske dao je Arsen Bauk, ministar uprave.

Pročitajte još…