Vlada donosi uredbu o klasifikaciji bez konzultacija sa sindikatima

Vlada donosi uredbu o klasifikaciji bez konzultacija sa sindikatima

SDLSN_www(SDLSN, 10. srpnja 2008.) Iako je Poslovnikom Vlade RH propisano da su ministarstva i državne upravne organizacije dužne, u pravilu, u pripremi prijedloga i mišljenja za Vladu Republike Hrvatske uputiti ih na mišljenje strukovnim udruženjima i udrugama u čiji djelokrug spadaju pitanja koja su predmet tih prijedloga i mišljenja, Vlada danas namjerava usvojiti uredbu o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi, a gradj_dozvole_Palaricda Središnji državni ured za upravu, kao predlagatelj uredbe, nije o tome obavijestio sindikate državnih službi i dao im mogućnost da se očituju na uredbu prije njezina donošenja.
Što je razlog postupku Središnjeg državnog ureda za upravu i zbog čega se u ovom slučaju odustalo od procedure propisane Poslovnikom Vlade nije nam poznato, ali smo sigurni da bolonjski proces i žurba u EU ne bi trebali biti opravdanje za preskakanje koraka u proceduri donošenja uredbi i propisa.
Stoga Sindikat od Vlade traži da sindikate državnih službi i javnost obavijesti o razlozima zbog kojih se u donošenju uredbe o klasifikaciji radnih mjesta odustalo od pravila utvrđenog Poslovnikom Vlade ili da prijedlog uredbe odbaci kao nepotpun, jer nije pribavljeno mišljenje sindikata.

Pročitajte još…