Vlada formirala pregovarački odbor za pregovore o Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Vlada formirala Pregovarački odbor za pregovore o TKU za službenike i namještenike u javnim službama

28_sjednica_vlade_republike

(www.vlada.hr) Razriješena je dosadašnja predsjednica Pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske za pregovore o Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Martina Dalić, te članovi: Božidar Kalmeta, Radovan Fuchs, Darko Milinović, Jasen Mesić, Davorin Mlakar, Zdravko Marić i Krešimir Rožman. Novim predsjednikom spomenutog Pregovaračkog odbora imenovan je Neven Mimica, a Radimir Čačić, Milanka Opačić, Slavko Linić, Arsen Bauk, Mirando Mrsić, Rajko Ostojić, Željko Jovanović i Andrea Zlatar Violić imenovani su članovima kao predstavnici Vlade.