VLADA I SINDIKAT O NAGODBI ZA SUDSKE SPOROVE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

VLADA I SINDIKAT O NAGODBI ZA SUDSKE SPOROVE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Državna tajnica Snježana Bagić smatra kako se u slučaju negativnih presuda za božičnice može govoriti o ljudskoj nepravdi
Državna tajnica Snježana Bagić smatra kako se u slučaju negativnih presuda za božičnice može govoriti o ljudskoj nepravdi

(SDLSN, 19. siječnja) Danas je u Vladi RH održan sastanak predstavnika SDLSN i Vlade u svezi s nagodbom za sudske sporove koje Sindikat vodi pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu za božićnice i dar za djecu iz 2000. godine.

Razlog sporovima je neujednačena sudska praksa uslijed koje je većina sudskih sporova riješena u korist državnih službenika i namještenika, ali je određeni broj županijskih sudova njihove zahtjeve riješio negativno.

S obzirom na neodgovarajuće zakonske mehanizme uslijed kojih nije bilo moguće provesti ujednačavanje sudske prakse u okviru hrvatskog pravosuđa, Sindikat se nakon iscrpljivanja raspoloživih pravnih lijekova obratio Strasbourgu zbog diskriminacije službenika pred zakonom po osnovi regionalne pripadnosti.

Sindikat je predstavnike Vlade informirao kako je Europskom sudu za ljudska prava dosad podnio 600 tužbi, te da po potvrđivanju svih negativnih presuda od strane Ustavnog suda očekuje ukupan broj od 2500 tužbi u Strasbourgu.

Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Snježana Bagić izjavila je kako će Vlada razmotriti mogućnost i modalitete nagodbe za ove sudske sporove, vrednujući pri tome i činjenicu da se, bez obzira na pravno-formalnu stranu sudskog spora, cijela situacija može okarakterizirati kao nepravična.

Stoga se za dva tjedna očekuje novi sastanak na kojem će se Vlada očitovati o nagodbi, a Sindikat nastaviti s podnošenjem tužbi Strasbourgu u obvezujućem zakonskom roku.

Pročitajte još…