VLADA I SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI USUGLASILI TEKST KOLEKTIVNOG UGOVORA

VLADA I SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI USUGLASILI TEKST KOLEKTIVNOG UGOVORA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(SDLSN, 24. lipnja) Na danas održanom sastanku pregovaračkih odbora Vlade RH i OLYMPUS DIGITAL CAMERAsindikata državnih službi konačno je usuglašen tekst novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Dogovoreno je da će se ugovor potpisati idućeg tjedna nakon sjednice Vlade. Budući da je u kolektivni ugovor ugrađena odredba o doprinosu solidarnosti nakon njegova potpisivanja organizirat će se referendum na kojem će se državni službenici i namještenici odlučiti o prihvaćanju kolektivnog ugovora i prava koja su njime OLYMPUS DIGITAL CAMERAugovorena. Treba napomenuti da je nova vlada, za razliku od one premijera Račana, u pregovore ušla sa stajalištem da se novim kolektivnim ugovorom ne bi trebalo narušiti razinu prava iz prethodnog kolektivnog ugovora, ali da eventualna nova prava i povoljnosti treba uskladiti s proračunskim mogućnostima. Sindikalna strana smatra da je postignuta zadovoljavajuća razina prava, posebice u dijelu koji se odnosi na uvođenje naknade za pripravnost, boljeg definiranja prekovremenog rada, uvećanja plaće s osnove staža provedenog u državnoj službi, školovanja djece stradalih službenika, jasnijeg definiranja obveza poslodavca u odnosu na sindikat, te obveze dogovornog rješavanja u slučajevima sustavnog kršenja odredbi kolektivnog ugovora.

hina_logo

SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBI I VLADA USUGLASILI TEKST NOVOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

ZAGREB, 24. lipnja 2004. (Hina) –  Pregovarački odbori Vlade i Sindikata državnih službenika i namještenika danas su usuglasili tekst novog kolektivnog ugovora za ZoDSiN_presica_HTV2državne službenike i namještenike, a potpisat će ga sljedećeg  tjedna nakon sjednice Vlade, priopćio je Sindikat. Budući da je u kolektivni ugovor ugrađena odredba o doprinosu solidarnosti, nakon njegova potpisivanja organizirat će se referendum na kojemu će se državni službenici i namještenici odlučiti o prihvaćanju kolektivnog ugovora i prava koja su njime ugovorena.
Sindikat u priopćenju napominje da je nova vlada, za razliku od one premijera Račana, u pregovore ušla sa stajalištem da se novim kolektivnim ugovorom ne bi trebalo narušiti razinu prava iz prethodnog kolektivnog ugovora. Vlada smatra da eventualna nova prava i povoljnosti treba uskladiti s proračunskim mogućnostima, kaže se u priopćenju.
Sindikalna strana smatra da je postignuta zadovoljavajuća razina prava, posebice u dijelu koji se odnosi na uvođenje naknade za pripravnost. Smatra da je bolje definiran prekovremeni rad, uvećanje plaće na temelju staža provedenog u državnoj službi, školovanje djece stradalih službenika, da je jasnije definirana obveza poslodavca u odnosu na sindikat, te obveza dogovornog rješavanja u slučajevima sustavnog kršenja odredaba kolektivnog ugovora. (Hina) xpp yjn

HRT_logo24. lipnja – Pregovarački odbori Vlade i Sindikata državnih službenika i namještenika usuglasili su tekst novog  kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a potpisat će ga sljedećeg tjedna nakon sjednice Vlade, priopćio je Sindikat.
Budući da je u kolektivni ugovor ugrađena odredba o doprinosu solidarnosti, nakon njegova potpisivanja organizirat će se referendum na kojemu će se državni službenici i namještenici odlučiti o prihvaćanju kolektivnog ugovora i prava koja su njime ugovorena.
Sindikat u priopćenju napominje da je nova Vlada, za razliku od one premijera Račana, u pregovore ušla sa stajalištem da se novim kolektivnim ugovorom ne bi trebalo narušiti razinu prava iz prethodnog kolektivnog ugovora. Vlada smatra da eventualna nova prava i povoljnosti treba uskladiti s proračunskim mogućnostima, kaže se u priopćenju.
Sindikalna strana smatra da je postignuta zadovoljavajuća razina prava, posebice u dijelu koji se odnosi na uvođenje naknade za pripravnost. Smatra da je bolje definiran prekovremeni rad, povećanje plaće na temelju staža provedenog u državnoj službi, školovanje djece stradalih službenika, da je jasnije definirana obveza poslodavca u odnosu na sindikat te obveza dogovornog rješavanja u slučajevima sustavnog kršenja odredaba kolektivnog ugovora. (H/tv)