VLADA I SINDIKATI ZAKLJUČILI DA NASTAVLJAJU S PREGOVORIMA

VLADA I SINDIKATI ZAKLJUČILI DA NASTAVLJAJU S PREGOVORIMA

Jesu li ove ljupke predstavnice stručnih službi Vlade dio pregovaračke taktike kojom se drugoj strani odvaraća pozornost?
Jesu li ove ljupke predstavnice stručnih službi Vlade dio pregovaračke taktike kojom se drugoj strani odvaraća pozornost?

ZAGREB, 19. listopada 2006. (Hina, SDLSN) –  Predstavnici sedam sindikata javnih služba i Vlade danas su u Banskim dvorima nastavili pregovore o plaćama u javnim službama, ali se nisu dogovorili o stanju u javnim službama, kao ni o tome kako ukloniti zaostatke u plaćama.
Sindikati su na današnjem sastanku predočili analizu stanja u javnim službama i argumentirane podatke o zaostajanju plaća javnih služba, s različitim usporedbama, koje su pak Vladini predstavnici relativizirali i svojim primjedbama pokazali da Vlada nema dugoročnu politiku plaća“, izjavio je za Hinu nakon sastanka član Pregovaračkog odbora i potpredsjednik Matice sindikata javnih služba Vilim Ribić.
Dogovoreno je samo da će se pregovori nastaviti, a Vlada će na sastanku iduće srijede iznijeti svoju analizu stanja u javnim službama.

Pregovori191006_sviRibić je kazao kako je najveći dio sastanka protekao u raspravi treba li u vrijeme kad se pregovara održavati konferencije za novinare i istupati u javnosti.
Vlada javne istupe smatra neprimjerenima, ali sindikati tako žele obavijestiti svoje članove o tijeku pregovora“, ističe Ribić.
Vlada i sindikati javnih službi pregovore su počeli prošli tjedan, ali se već na prvom sastanku nisu mogli dogovoriti na koje će se razdoblje pregovori odnositi. Vlada želi pregovarati samo za 2007., a sindikati smatraju da politika plaća mora obuhvatiti barem trogodišnje razdoblje.
Sindikati drže neprihvatljivim petpostotno povišenje osnovice plaća koje im nudi Vlada, te poručuju da se zaostatak od 21 posto mora nadoknaditi u dvije godine.
Za razliku od sindikata javnih službi koji su dva sata razgovarali o tome o ćemu će pregovarati i u takvom ozračju i završili razgovore, Vlada i sindikati državnih službi u nastavku pregovora su zaključili da do izrade nacrta Zakona o plaćama državnih službenika ne mogu razgovarati o onome o čemu su se dogovorili kao temi pregovora, pa su se već nakon tri četvrt sata razišli s čvrstim obećanjem da će se uskoro vidjeti.

Pregovori191006_ljepotice
Umjesto plodova pregovora – šećer za kraj

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI U PREGOVORE NAKON UTVRĐIVANJA KOEFICIJENATA I PLATNIH RAZREDA

hina_logo

ZAGREB, 19. listopada 2006. (Hina) –   Pregovarački odbori Vlade i sindikata državnih službi na današnjem su se sastanku dogovorili da o materijalnim pravima za 2007. neće pregovarati dok sindikati državnih službi ne dobiju prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi s točno utvrđenim Jagic_pravna-pomoc_slika220platnim razredima i koeficijentima za svako pojedino radno mjesto.
Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić u priopćenju je izvijestio da je na zahtjev tog sindikata, s čime su se složili i drugi sindikati članovi pregovaračkog odbora, zatraženo od vladina Povjerenstva za izradu Zakona o plaćama državnih službenika da se u izradi prijedloga zakona i uredbi uvrste i radna mjesta policijskih službenika te pripadajući platni razredi i koeficijenti, što do sada radna skupina i Središnji državni ured za upravu nisu uzeli u obzir.
Vlada se obvezala da će do 27. listopada dostaviti sindikatima prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi s definiranim platnim razredima i koeficijentima, stoji u priopćenju.