Vlada imenovala članove Odbora za državnu službu

Vlada imenovala članove Odbora za državnu službu
ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU PONOVNO “RADI”

Open390

(SDLSN, 24. veljače 2012.) Jučerašnjim imenovanjem Sanje Pintar Gotal, Mirne Vukman Cerovečki i Stanke Vučice članicama Odbora za državnu službu, jedino tijelo koje u državnoj upravi odlučuje o žalbama državnih službenika na rješenja o prijamu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, premještaju, prestanku službe, ocjeni rada, godišnjem odmoru, naknadi za prijevoz i drugim pravima i obvezama službenika, konačno može nastaviti s radom nakon višemjesečne pauze uslijed nemogućnosti donošenja odluka zbog nedostatnog broja članova.

sdlsn_www220Naime, Vlada Jadranke Kosor razriješila je na prijedlog predsjednice Odbora za državnu službu, Goranke Hus, tri od pet članica Odbora i to baš jučer imenovane Sanju Pintar Gotal, Mirnu Vukman Cerovečki i Stanku Vučicu, zbog “neaktivnosti i nesavjesnog rada”, čime Odbor, koji odluke donosi u vijeću sastavljenom od tri člana, više nije mogao odlučivati o žalbama službenika.
Radi se o solomonskom rješenju, kojim je Odbor ponovno ekipiran od članica koje su predsjednicu Odbora optužile za nezakonit, nesavjestan i pristrani rad, a predsjednica pak članice Odbora za nesavjesni rad, nedovoljnu aktivnost i nestručnost, tražeći zbog toga razrješenje predsjednice, odnosno članica Odbora za državnu službu.
Nakon svega, postavlja se pitanje hoće li jedna i druga strana u Odboru moći prevladati međusobne razmirice i prijeći preko teških i ozbiljnih međusobnih optužbi i pružiti odgovarajuću pravnu zaštitu državnim službenicima koji se obraćaju Odboru radi povrede vlastitih prava.
No, ovime nije riješeno pitanje optužbi na relaciji predsjednica Odbora – članice Odbora koje, ukoliko su istinite, predstavljaju temelj ne samo za razrješenje članstva u Odboru, nego i pokretanje postupka za tešku povredu službene dužnosti s krajnjim ishodom prestanka državne službe.
Ukoliko su pak te optužbe “samo” posljedica međusobne netrpeljivosti u Odboru, odmah se nameće pitanje ozbiljnosti i vjerodostojnosti državnih službenika koji se javno međusobno optužuju za nezakonit, nesavjestan i nestručan rad, ako za to nema osnove. S. Kuhar

Pročitajte još…