Vlada izmijenila Zakon o policiji na dvije godine premda uredbe Vlade smiju trajati najviše godinu dana

VLADA RADI NERED
Vlada izmijenila Zakon o policiji na dvije godine premda uredbe sa zakonskom snagom smiju trajati najviše godinu dana

zop_vlada171214

(SDLSN, 18. prosinca 2014.) Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj je sjednici donijela uredbu sa zakonskom snagom kojom je izmijenila Zakon o policiji.

sdlsn_www220Izmjena je “nevelika” i svodi se na prolongiranje roka za isplatu uvećanih otpremnina policijskim službenicima sa 1. siječnja 2015. godine na 1. siječnja 2017. godine.
Međutim, sporna je činjenica da je Vlada njome Zakon o policiji izmijenila na rok od dvije godine, iako odredba članka 88. stavka 3. Ustava Repunlike Hrvatske propisuje da “uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije”.

ustav_cl88st3

Vlada je ovom izmjenom odlučila izvan okvira od godinu dana određenog Ustavom, istovremeno dovevši Hrvatski sabor u poziciju da ovakvu neustavnu uredbu potvrdi odlukom parlamentarne većine, kako Vladu ne bi doveo u “nezgodan” položaj.
Sindikat će stoga Ustavnom sudu predložiti pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Uredbe o izmjeni Zakona o policiji te o ovom prisvajanju prerogativa zakonodavne vlasti obavijestiti predsjednika Hrvatskoga sabora Josipa Leku, koji se nalazi na saborskom “raspustu” dok Vlada “brlja” po važećim zakonskim propisima.

Osim ovoga sporno je i to što je citiranim člankom Ustava uređeno da Hrvatski sabor može, najviše na vrijeme od godinu dana, ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave, a Uredbom Vlade o prolongiranju isplate otpremnina nesumnjivo se dira u način rada policije kao državnog tijela, jer se njome odlaže Zakonom o policiji utvrđeno obvezujuće postupanje s 1. siječnja 2015. godine. S. Kuhar