VLADA NE POŠTUJE KOLEKTIVNI UGOVOR

VLADA NE POŠTUJE KOLEKTIVNI UGOVOR

Ministar Šuker odlučio je i ove godine malo probušiti vreću s darovima Svetom Nikoli
Ministar Šuker odlučio je i ove godine malo probušiti vreću s darovima Svetom Nikoli

(SDLSN, 2. prosinca) Već drugu godinu za redom Ministarstvo financija korisnicima državnog proračuna u prigodi Dana sv. Nikole šalje naputak suprotan važećem kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

25. studenoga ministar Šuker potpisao je dopis kojim se navodi da u slučaju “ako su oba roditelja državni službenici ili namještenici, ili su oba roditelja javni službenici ili namještenici, ili je jedan roditelj državni službenik i namještenik, a jedan roditelj javni službenik ili namještenik, sredstva u iznosu od 400,00 kuna neto po djetetu isplaćuju se roditelju koji ostvaruje pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak“, čime je pravo dara za djecu u državnim službama suženo u odnosu na utvrđeno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

Naime, citirani kolektivni ugovor dar za djecu regulira na način “da će Vlada službeniku i namješteniku za svako dijete do 15 godina starosti u prigodi Dana svetog Nikole isplatiti iznos od najmanje 400,00 kuna“, te da će se, “ako su oba roditelja državni službenici i namještenici“, ta sredstva isplatiti jednom od roditelja, prema njihovom dogovoru.

Naputak (gore) koji je napisao umirovljeni "stručnjak" Ministarstva financija i potpisao ga ministar financija u suprotnosti je s važećim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (dolje). To upućuje na dvije stvari - nestručnost i nesavjesnost osoba koje su sudjelovale u njegovoj izradi, ili kazneno djelo uskrate prava iz kolektivnog ugovora iz članka 114. Kaznenog zakona, za koje je predviđena kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine.
Naputak (gore) koji je napisao umirovljeni “stručnjak” Ministarstva financija i potpisao ga ministar financija u suprotnosti je s važećim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (dolje). To upućuje na dvije stvari – nestručnost i nesavjesnost osoba koje su sudjelovale u njegovoj izradi, ili kazneno djelo uskrate prava iz kolektivnog ugovora iz članka 114. Kaznenog zakona, za koje je predviđena kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine.

Dar2005_KU

Svatko tko je ikad u ruke uzeo, a zatim i pročitao gore navedeni članak 55. Kolektivnog ugovora, iz njega je mogao razumjeti tri stvari:

  1. Vlada dar za djecu treba isplatiti svakom djetetu državnog službenika i namještenika, a to svojstvo ni jedno dijete nije izgubilo činjenicom da mu je drugi roditelj javni službenik;
  2. Dar za djecu isplaćuje se roditelju djeteta, pri čemu se Kolektivnim ugovorom isplata uopće ne uvjetuje činjenicom radi li se o roditelju koji ostvaruje pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak;
  3. Čak i u slučaju da su oba roditelja državni službenici i namještenici, isplata sredstava jednome od njih ne ovisi o tome tko od njih ostvaruje poreznu olakšicu za dijete, već je to stvar njihova dogovora.

Nažalost, izgleda da ni osoba koja je priredila ovakav nakaradni naputak, a ni ministar koji ga je potpisao, nisu pročitali važeći Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

Tako su se sindikati državnih službi u kratkome roku nakon prekida kolektivnih pregovora osvjedočili kako Vlada ne samo da nema razumijevanja za poboljšanje njihova materijalnog položaja, već ne namjerava poštovati ni preuzete i potpisane obveze iz Kolektivnog ugovora.

Da bi stvar bila gora, Sindikat je saznao kako je sporni naputak sastavio umirovljeni državni službenik, koji je pri njegovoj izradi dobio prednost pred mladim i s obvezama Vlade po kolektivnom ugovoru upoznatim stručnjacima u Ministarstvu financija.

Ako se Vlada bude pridržavala naputka Ministarstva financija pri isplati dara za djecu i ovo pravo isplati mimo kriterija utvrđenih kolektivnim ugovorom, Sindikatu neće preostati ništa drugo nego da dar za djecu za sve koji na njega imaju pravo izbori sudskim putem.

Izgleda da sadašnja Vlada nije ništa naučila iz pogrešaka koalicijske vlade iz 2000. godine.

Pročitajte još…