Vlada utvrdila Nacrt konačnog prijedloga Zakona o državnim službenicima

Vlada utvrdila Nacrt konačnog prijedloga Zakona o državnim službenicima

119_sjednica_VRH

(SDLSN, 3. travnja 2011.) Vlada je s jučerašnje sjednice Hrvatskom saboru uputila izmjene Zakona o državnim službenicima kojima se poboljšava sustav ocjenjivanja te omogućava veća mobilnost radne snage, kazao je ministar uprave Davorin Mlakar, napominjući kako je prijedlog izrađen u suradnji sa Sindikatom državnih službenika i namještenika.

sdlsn_www220Točnije, izradi Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, prethodilo je više sastanaka sa sindikatima državnih službi, na kojima se raspravljalo o za sindikate spornim odredbama o “outsourcingu”, prijamu u državnu službu, premještaju, ocjenjivanju, zamjenjivanju sudaca u vijeću službeničkog suda pravnicima, disciplinskoj odgovornosti sindikalnih povjerenika i institutu izvanrednog otkaza.

Pri tome su dogovorena rješenja kojima se utvrđuje sljedeće:

  • procjena sigurnosnih rizika i financijske isplativosti kao preduvjet za angažiranje vanjskih pružatelja usluga za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova,
  • izbor kandidata na javnom natječaju neće se provoditi između svih koji su zadovoljili na testiranju, već između 10 najbolje rangiranih,
  • službenicima ocijenjenima ocjenama “izuzetan” i “primjeran” neće moći pasti plaća u slučaju premještaja,
  • suci će se angažirati u vijeću Višeg službeničkog suda i predsjedavati mu,
  • poboljšan je opis ocjena službenika, na način kojim opisi najviših ocjena ne isključuju službenike koji ne rade u središnjim državnim tijelima i nemaju VSS,
  • izbačena je odredba o mogućnosti pokretanja disciplinskog postupka protiv sindikalnih povjerenika bez suglasnosti sindikata,
  • institut izvanrednog otkaza predviđen je isključivo za naročito teške povrede službene dužnosti i to one koje imaju obilježja korupcije, kojima je počinjena znatna materijalna i nematerijalna šteta za građane, državno tijelo ili javni interes, koja dovode u pitanje život i fizički integritet građana, odnosno funkcioniranje državnog tijela.

Sindikati državnih službi pa tako i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH smatraju kako su dogovorom s Ministarstvom uprave o sadržaju spornih odredbi Zakona o državnim službenicima uspjeli smanjiti štetu i moguće zlouporabe koje bi mogle nastupiti (pre)široko postavljenim diskrecijskim ovlastima i rješenjima koje je sadržavao tekst ovoga Zakona koji je prošao prvo čitanje u Saboru.

Ovakvo stajalište potvrđeno je i na izvanrednoj sjednici Glavnog povjereništva SDLSN, koje je podržalo poboljšanja zakonskog teksta dogovorena između sindikata državnih službi i Ministarstva uprave.

Pročitajte još…