Vlada zaboravila da invalidi nisu samo osobe s vanjskim oštećenjima

Vlada zaboravila da invalidi nisu samo osobe s vanjskim oštećenjima

prijevoz_dalje091112

(Dalje, 9. studenoga 2012.) Da zakon može biti krut i nefleksibilan još jednom pokazuje primjer gdje Vlada u izmjenama i dopunama članka 59. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojima su regulirane naknade troškova prijevoza s posla i na posao nije računala na službenike s invaliditetom odnosno na one čija se invalidnost ne odnosi na oštećenje donjih ekstremiteta.

dalje_comSindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH upozorio je, naime, na slučaj službenice kojoj je transplantirano srce te uslijed toga ima problema s kretanjem. Iako joj je priznato pravo na znak pristupačnosti za osobno vozilo kao osobi s invaliditetom zbog činjenice što stanuje namnaje od dva kilometra od radnog mjesta i nema oštećenja donjih ekstremiteta prema propisima iz stavka 17. spomenutog članka, ona nema pravo na naknadu troškova prijevoza.
Kako se prema istom stavku ograničenje od dva kilometra ne primjenjuje na osobe koje se otežano kreću dotična gospođa kao i ostale osobe koje se zbog svog zdravstvenog stanja, u ovom slučaju transplantacije organa, ne mogu normalno kretati morale bi biti uključene u subvencioniranje.
Stoga Sindikat predlaže izmjenu i dopunu stavka 17. članka 59. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na sljedeći način:
“Na službenika i namještenika s tjelesnim oštecenjima donjih ekstremiteta utvrenih opcim propisima, kao i onog kojem je zbog drugih zdravstvenih razloga otežano kretanje, ne primjenjuje se ogranicenje iz stavka 4. ovoga clanka, o cemu odlucuje celnik tijela na temelju preporuke nadležnog lijecnika i priložene medicinske dokumentacije.”