VLADIN PROGRAM: Odzvonilo namještenicima i informatičarima

VLADIN PROGRAM Odzvonilo namještenicima i informatičarima

informaticari

(SDLSN, 20. travnja 2010.) U sjeni planiranog smanjenja broja zaposlenih za “cca 5 posto” u javnoj upravi sakrila se jedna druga mjera Vladinog Programa gospodarskog oporavka koji se odnosi na javnu upravu, a to je nastavak “outsourcinga” pomoćnih djelatnosti (kantine, ugostiteljstvo, čišćenje…) i informatičkih aktivnosti uz koordinaciju s jednog mjesta.

sdlsn_www220Ova mjera znači daljnje smanjenje broja namještenika u državnoj službi koji, sukladno Zakonu o sustavu državne uprave u tijelima državne uprave obavljaju pomoćno-tehničke poslove.
Zakon o državnim službenicima opisuje ih pak kao “osobe koje u državnim tijelima rade na pomoćno-tehničkim poslovima i ostalim poslovima čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela”.
Što se tiče informatičkih poslova, Zakon o državnim službenicima pored državnih službenika koji u državnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđene Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na cleaning_womentemelju Ustava i zakona, razlikuje i državne službenike koji u državnim tijelima obavljaju informatičke poslove, opće i administrativne poslove, planske, materijalno-financijske i računovodstvene poslove i slične poslove.
Poslovi ove posljednje “vrste” službenika, dakle onih koji ne obavljaju poslove iz djelokruga državnih tijela utvrđenih Ustavom i zakonom, mogu se na temelju ugovora o djelu povjeriti pružateljima stručnih usluga izvan državne službe, uz ograničenje da izdaci za takve pružatelje ne smiju prelaziti 2% ukupnog iznosa sredstava za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini osiguranim za to tijelo.
Iz ovih zakonskih odredbi proizlazi da se poslovi informatičara mogu “outsourcirati”, odnosno povjeriti temeljem ugovora o djelu “vanjskim pružateljima stručnih usluga”, ali ne i putem javne nabave, odnosno ugovora o pružanju usluga između državnog tijela i neke tvrtke jer je on pravni akt drugačije naravi od ugovora o djelu.
Dakle, izdvajanje pojedinih poslova koji se obavljaju u državnom tijelu legalno je ukoliko je sporadično i pojedinačno, tj. regulirano ugovorom o djelu, koji se potpisuje između naručitelja i osobe, a ne tvrtke, ali ne i kad se oni povjeravaju putem javne nabave i ugovora o pružanju usluga.
Pored toga, politika izdvajanja namještenika iz korpusa osoba koje obavljaju poslove u državnim tijelima zapravo znači djelovanje suprotno Zakonu o sustavu državne uprave i Zakonu o državnim službenicima koji jasno definira podjelu poslova u tijelima državne uprave na službeničke i namješteničke (pomoćno-tehničke).

Zašto raditi profesionalno ili prijaviti korupciju kad time riskiraš da ti politički postavljeni rukovodilac ocjenom "zadovoljava" spriječi rast plaće za 10 godina

To je još samo jedan pokazatelj kako u Hrvatskoj, kao pravnoj državi, državna vlast kojekakvim mjerama i uobičajenom praksom djeluje suprotno propisima koje je sama inicirala.
Stoga Sindikat upozorava na činjenicu da bi gospodarske mjere koje Vlada predlaže i namjerava provesti prije svega trebale biti zakonit, a ne put po rubu zakona i propisa.
Na kraju, neka neko u Vladi konačno namještenicima u državnoj službi kaže: “Ne trebamo vas! Od danas za nas ne postojite!”, umjesto da po zakonu rade u državnim tijelima, a u stvarnosti kod privatnika.

I još nešto, ukidanjem radnih mjesta informatičara i čistačica na papiru se smanjuje broj radnih mjesta i trošak za njihove plaće prebacuje u trošak za usluge, a u stvarnosti otvara prostor za pogodovanje u postupcima javne nabave na hrvatski način pa bi cijela stvar mogla za porezne obveznike biti kudikamo skuplja jer u hranidbenom lancu između ugovaratelja i pružatelja usluga prilika za pogodovanje ima napretek.