VLADINOM UREDBOM DRŽAVNI SLUŽBENICI MOĆI ĆE RADITI I OD KUĆE

VLADINOM UREDBOM DRŽAVNI SLUŽBENICI MOĆI ĆE RADITI I OD KUĆE

hina_logo

ZAGREB, 22. ožujka 2006. (Hina) –  Državni službenici ubuduće bi mogli raditi i od kuće, a rade li u državnoj službi nepuno radno vrijeme, uz odobrenje čelnika državnog tijela, radni odnos s nepunim radnim vremenom mogli bi ostvariti i kod drugog poslodavca.

teleworkingPredviđeno je to Uredbom o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i radu s radnim vremenom koju je, kao i Uredbu o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe danas usvojila hrvatska Vlada.
Omogućavanje “rada na daljinu” znači mogućnost rada izvan mjesta rada u tijelu državne uprave, pretežno kod kuće, uz primjenu informacijske tehnologije (računala, programa i računalnih podataka, telekomunikacijskog sklopa).
To će invalidima ili majkama s malom djecom omogućiti da rade od kuće, a bit će u radnom odnosu, objašnjava državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu Antun Palarić, napominjući da će se pritom propisati radno mjesto, mogućnosti povezivanja i sl.
Tom je uredbom omogućeno i da državni službenik koji radi na nepuno radno vrijeme, primjerice četiri sata može, uz suglasnost čelnika državne službe, sklopiti ugovor i s drugim poslodavcem kod kojega bi primjerice radio isto četiri sata.
Posebnom uredbom Vlada je propisala i mogućnost da se državni službenici upute na rad izvan državne službe, odnosno u upravna tijela lokalnih jedinica, u pravne osobe s javnim ovlastima i međunarodne organizacije, a radi obavljanja privremenih poslova koji zahtijevaju posebna znanja, vještine i stručno iskustvo.

Državne službe Vlada uredbama promijenila uvjete zapošljavanja
Državni činovnici u kućnim papučama

vl_logS dvije nove uredbe Vlada je jučer bez sukoba sa sindikatima uvjete zapošljavanja u državnim službama prilagodila zahtjevima tržišta. Odsad će naime biti moguće da državni službenici koji ne posluju izravno s građanima, u nekim slučajevima svoj posao obavljaju od kuće. Uredbama je uvedena mogućnost i da se, primjerice, računovođu u državnoj službi zaposli na nepuno radno vrijeme. Posebnom je uredbom Vlada uvela i pravilo da se državnog službenika, privremeno i prema potrebi, može uputiti na rad izvan državne službe.

VL_teleworking220306

Nekoliko sati
Obje su uredbe pripremljene u suradnji sa Sindikatom državnih službenika i namještenika, koji je imao neke primjedbe, ali ih je Vlada uvažila prije usvajanja konačnog teksta. Sindikat državnih službenika nije se naime složio s time da se mogućnost rada od kuće ograniči samo na majke s djecom do šest godina, branitelje i invalide. Vlada je u konačnom tekstu Uredbe o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom, odustala od tih ograničenja i isti sindikat jučer nije imao primjedbi.

Rad od kuće omogućava moderna Internet tehnologija, a dobro će doći majkama s malom djecom i invalidima, kaže državni tajnik u Središnjem državnom uredu za upravu Antun Palarić. Država se pak nada mogućnostima uštede time što na primjer računovođu koji nema posla za osamsatno radno vrijeme ubuduće može zaposliti na nekoliko sati dnevno.

Služba u mirovanju
Fleksibilizacija zapošljavanja u državnoj upravi uključuje i mogućnost da se državnog službenika uputi na rad u lokalnu samoupravu kao i u neku međunarodnu organizaciju. Prava i obaveze iz državne službe za to vrijeme će biti u mirovanju, a privremeno izmiještanje ne bi smjelo trajati duže od dvije godine.

Pročitajte prijedloge propisa i očitovanje Sindikata na njih: