Vojna lica postaju službenici i poskupljuju sustav obrane

osrh_civdrustvo020413

Prema podacima Sindikata u Oružanim snagama na radnim mjestima službenika i namještenika već je “privremeno raspoređeno” oko 200 djelatnih vojnih osoba

civilnodrustvohr_logo(Civilnodruštvo.hr, 2. travnja 2013.) Službenik je osoba koja u Oružanim snagama obavlja informatičke poslove, opće i administrativne, planske, materijalno-financijske, računovodstvene i slične poslove, prvi je stavak članka 6. u novom nacrtu konačnog prijedloga Zakona o službi u oružanim snagama RH, a na kojega su reagirali u Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

U SDLSN kažu kako se na taj način poskupljuje sustav obrane, ali i “otima kruh” službenicima i namještenicima na poslovima za obavljanje kojih nisu zaposleni u Oružanim snagama što u ovome trenutku nikome nije potrebno.

Narušen službenički sustav

– Ovim zakonskim prijedlogom narušava se službenički sustav u Republici Hrvatskoj jer se upravni i stručni poslovi koje su dosad mogli obavljati službenici prenose u djelokrug djelatnih vojnih osoba te tako poskupljuju izdaci za zaposlene u Oružanim snagama, odnosno smanjuju financijski resursi koji su mogli biti uloženi u razvoj sustava obrane – upozorava Siniša Kuhar, glavni tajnik SDLSN-a.

Naime, odredbom članka 6. Zakona službenik se opisuje kao “osoba koja u Oružanim snagama obavlja informatičke poslove, opće i administrativne, planske, materijalno-financijske, računovodstvene i slične poslove”, za razliku od članka 7. važećeg Zakona o službi u OSRH koji službenika opisuje kao osobu “visoke, više ili srednje stručne spreme koja kao redovito zanimanje obavlja poslove iz djelokruga Oružanih snaga te informatičke, opće i administrativne poslove, planske i upravno-pravne poslove, materijalno-financijske, računovodstvene i slične poslove”.

Time se službenici, odnosno civilne osobe, isključuju od mogućnosti obavljanja poslova iz djelokruga OSRH utvrđenih Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona, odnosno obavljanje stručnih i upravnih poslova koje državni službenici obavljaju sukladno odredbi članka 3. stavka 2. Zakona o državnim službenicima.

Ovakvo zakonsko rješenje znači da se službenicima u Oružanim snagama zaprječuje mogućnost obavljanja složenih stručnih i upravnih poslova, a “profesionalizacija” sustava obrane provodi na način kojim se narušavaju administrativni i stručni kapaciteti Oružanih snaga – upozoravaju u Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

Dočasnici i časnici kao službenici

– Umjesto da se na radnim mjestima zapošljavaju stručne civilne osobe, koje će složene stručne i upravne poslove obavljati profesionalno i jeftino, ti se poslovi sada rezerviraju za djelatne vojne osobe u rangu dočasnika i časnika koje su za obavljanje istih stručnih i upravnih poslova daleko više plaćene od službenika.

Dodatno, odredbom članka 53. Zakona, djelatnim vojnim osobama se omogućava “privremeni raspored” na ustrojbeno mjesto službenika i namještenika i to na način da takva osoba zadržava plaću djelatne vojne osobe – pojašnjava Kuhar nelogičnosti nacrta prijedloga Zakona koji će ovih dana u Saborsku proceduru.

Otimaju kruh

– Prema podacima Sindikata u Oružanim snagama na radnim mjestima službenika i namještenika već je “privremeno raspoređeno” oko 200 djelatnih vojnih osoba, koje na taj način “otimaju kruh” službenicima i namještenicima na poslovima za obavljanje kojih nisu zaposleni u Oružanim snagama, a to znači i toliko više otkaza službenicima i namještenicima, budući da tijekom preustroja Oružanih snaga ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta koja se već “zaposjele” djelatne vojne osobe – kaže Kuhar upozorivši da se ovakvim zakonskim rješenjima smanjuje profesionalni stručni i administrativni kapacitet Oružanih snaga, nepotrebno poskupljuje obavljanje složenih stručnih i upravnih poslova njihovim stavljanjem u isključivu nadležnost djelatnih vojnih osoba, narušava službenički sustav utvrđen Zakonom o državnim službenicima, a zbrinjavanje neperspektivnih i neodgovarajućih kadrova u dijelu djelatnih vojnih osoba rješava na štetu civila u sustavu obrane. Maja Celing Celić

Pročitajte još…