VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA: Potpisani kolektivni ugovori za Županiju i Grad Županju

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA: Potpisani kolektivni ugovori za Županiju i Grad Županju

grb_vsz1(SDLSN, 14. prosinca) Svrha sindikata kao interesne udruge jest sklapanje kolektivnog ugovora, a sindikat status stranke kolektivnog ugovora stječe temeljem svoje spremnosti i sposobnosti da sredstvima pritiska štiti i promiče interese svojih članova prilikom pregovora o sklapanju kolektivnih ugovora.

KUVSZ_3Zato je, kad sindikat u jednome danu potpiše dva kolektivna ugovora, više nego opravdana svrha njegova postojanja i to predstavlja velik događaj za svaki sindikat.

Stoga je potpisivanjem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike zaposlene u upravnim tijelima i službama Vukovarsko-srijemske županije i Kolektivnog ugovora za lokalne službenike i namještenike u Gradu Županji, kojih je stranka Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, potvrđena vrijednost i svrhovitost sindikalnog udruživanja.

Pored sindikalne strane, zadovoljstvo zaključenim kolektivnim ugovorima nisu krili ni predstavnici poslodavaca. Tako je župan Vukovarsko-srijemske županije Nikola Šafer prigodom svečanog potpisivanja kolektivnog ugovora u palači Srijem naglasio da se radi o događaju koji je označio početak utvrđivanja prava iz rada i po osnovi rada i drugih materijalnih prava zaposlenika upravnih tijela i službi Županije sukladno navišim standardima tj. u formi kolektivnog ugovora.

KUVSZ_1

Šafer je dodao i kako je sa Sindikatom postignuta visoka suglasnost oko svih pitanja koja su bila predmetom kolektivnog pregovaranja i zahvalio se sindikalnom povjereniku Krunoslavu Buhaču na spremnosti da se prava zaposlenika ugovore poštujući realne i moguće financijske prilike Županije kao poslodavca.

KUVSZ_2Potpisnik kolektivnog ugovora u ime SDLSN, predsjednik Ivica Ihas, zahvalio se županu na tome što je sklapanjem kolektivnog ugovora otvorio vrata pravom socijalnom partnerstvu na razini područne i lokalne samouprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nadamo se, nastavio je Ihas, da će se u Vas ugledati i druge potencijalne stranke kolektivnog ugovora u Vašoj županiji.

Nakon potpisivanja kolektivnog ugovora i davanja izjava za predstavnike lokalnih medija, predstavnici Sindikata zadržali su se u kraćem razgovoru sa županom Šaferom, koji je još jednom naglasio razumijevanje za potrebu sindikalnog djelovanja, te dogovornog rješavanja svih problema kroz institut socijalnog partnerstva.

grb_zupanja1Potom su se sindikalci uputili u Županju, gdje je potpisan Kolektivni ugovor za lokalne službenike i namještenike u Gradu Županji.

KUZupanja_1Potpis na ugovor stavio je gradonačelnik Grada Županje Ivan Grigić, istaknuvši pri tome kako je dogovor dviju strana postignut u kratkom roku, a sam kolektivni ugovor predstavio je kao uspjeh za koje je zaslužno Gradsko poglavarstvo, čije su službe učinkovito usuglasile konačni prijedlog kolektivnog ugovora sa Sindikatom.

Grigić je istaknuo kako Gradsko poglavarstvo, pored socijalnog mira, sada ima mogućnost da svoju politiku provodi u djelo sa zaposlenicima koji imaju razloga za zadovoljstvo, a samo zadovoljni radnici su istovremeno i dobri radnici.

KUZupanja_3Govoreći za lokalni radio, Ivica Ihas je izrazio zadovoljstvo potpisanim ugovorom. “Sada su prava zaposlenika riješena kolektivnim ugovorom kao dvostranim aktom, koji im jamči sigurnost radnih mjesta i razinu ugovorenih prava na način na koji se to ne može postići pravilnikom o radu, kao jednostranim aktom koji donosi poslodavac i u svakom trenutku ga može promijeniti na štetu radnika“.

Županijski povjerenik Vukovarsko-srijemske županije i dobri duh sindikalizma na ovim područjima, Jozo Perić, sindikalna povjerenica Ana Lešić i gradonačelnik Grigić u nastavku su razgovarali o aktualnom trenutku u Gradu Županji, osvrnuvši se i na problem privatizacije Sladorane, koja za Županju, ali i cijelu županiju, predstavlja više od uspješnog poslovnog subjekta.

KUZupanja_2

Potpisan kolektivni ugovor
srijeda, 15.12.2004.

hrvatski-radio-zupanjaPotpisivanjem kolektivnog ugovora za lokalne službenike i namještenike u Gradu Županji zadovoljne su obje strane, i predsjednik Sindikata Ivica Ihas i gradonačelnik Ivan Grigić. Po Ihasovim riječima, zadaća sindikata i jeste pregovarati s poslodavcem kako bi se okrunili napori rada sindikata u smislu postignutih prava.”S druge strane, potrebno je da se ta materijalna prava utvrde u sporazumu koji se zove kolektivni ugovor i da ljudi za koje je sindikat to potpisao osjete sigurnost svoga zaposlenja u sljedeće četiri godine na koliko je ugovor potpisan.”-naglasio je Ivica Ihas, predsjednik Sindikata lokalnih službenika i namještenika. Z.K.