ZAGREB Gradonačelnik Bandić sa socijalnim partnerima o Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ZAGREB Gradonačelnik Bandić sa socijalnim partnerima o Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Bandic310709_390_1

(SDLSN, 31. srpnja 2009.) Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima primio je danas na zahtjev Nezavisnih hrvatskih sindikata predstavnike sindikata lokalnih službenika i namještenika, djelatnika u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju i Zagrebačkom holdingu.

bandic310709_lista_sudionik

Sastanak sa zagrebačkim gradonačelnikom dogovoren je u najkarćem mogućem roku

Na sastanku su razmatrane moguće posljedice donošenja Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi po plaće zaposlenika gradske uprave, ali i ostalih proračunskih korisnika – ustanova i Zagrebačkog holdinga.
Bandic310709_240Pri tome su predstavnici sindikata ukazali na činjenicu da prijedlog zakona u obliku kakav je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru narušava dostignutu razinu socijalnog dijaloga i prava iz kolektivnih ugovora te da će sindikati proračunskih korisnika Grada Zagreba svim sredstvima braniti plaće i radna mjesta svojih članova.
Gradonačelniku Bandiću prezentiran je i prijedlog Sporazuma o dodatku za poboljšanje učinkovitosti rada gradske uprave koji je predložio Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, kojim bi se, u slučaju da predlagatelj Zakona ne izmijeni tekst zakona na način da se sačuva dostignuta razina prava iz kolektivnih ugovora i ne omoguće pregovori o plaćama i uvjetima rada na lokalnoj razini, zaštitile plaće zaposlenih u upravi, ustanovama i Zagrebačkom holdingu.
Na kraju, na prijedlog gradonačelnika Bandića, dogovorena je stalna suradnja socijalnih partnera na razmjeni i usklađivanju stavova u svezi sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi do njegova donošenja.

Pročitajte još…