Zahtjevi za pomoći u slučaju bolesti odraz nezdravog radnog okruženja

Zagreb, 19. siječnja 2022. – Članovi SDLSN RH, koji redovito plaćaju članarinu, a nakon tri mjeseca članstva, u izvanrednim slučajevima (elementarne nepogode), u slučaju teških bolesti, smrti, invaliditeta, socijalne ugroženosti i sl. imaju mogućnost dobivanja financijske pomoći iz Fonda solidarnosti SDLSN RH.

Pomoći/potpore iz sredstava solidarnosti pojedincu se odobravaju jedanput u dvije godine, te su nepovratna.

PRAVILNIK SREDSTAVA SOLIDARNOSTI

Danas je održana redovita mjesečna sjednica Odbora Fonda solidarnosti. Kako nam govore vrijedne članice Odbora Ana Mesnik i Ivanka Žunec, niti jedan mjesec ne dođe manje od 80 zahtjeva. Najvećim dijelom radi se o zahtjevima za pomoći u slučaju bolesti, dugotrajnog bolovanja, potrebe za lijekovima, ortopedskih pomagala, troškova liječenja…

Mnogi članovi koji traže pomoć pripadaju skupini radnika izloženih dugotrajnom radu u sjedećem položaju i drugim specifičnim položajima. Upravo takav način rada predstavlja rizik za njihovo zdravlje i pridonosi razvoju problema mišićno-koštanog sustava – leđa, vrata, ramena, udova, zglobova… Posljedično, smanjuje se radna sposobnost pojedinaca i povećava učestalost odlazaka na bolovanje, te nastanka invaliditeta i prijevremenog umirovljenja.

SDLSN RH je svojedobno pozvao Vladu na preuzimanje vodeću ulogu u razvijanju preventivnog pristupa zdravstvenim problemima povezanim s radom. Ponajprije prepoznavanjem svih opasnosti koje mogu naštetiti radnicima, procjenjivanjem ozbiljnosti njihovih posljedica i pronalaženjem prikladnih mjera zaštite, a potom i razvijanjem kulture zaštite na radu, informiranjem i educiranjem, podizanjem svijesti o važnosti i benefitima zaštite na radu, te aktivnim, zajedničkim sudjelovanjem poslodavaca i radnika, odnosno njihovih predstavnika u osiguranju zdravog i sigurnog radnog okruženja. Nastavljamo s aktivnostima. Povećano ulaganje u zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sada su potrebniji nego ikada.