Zajedno o plaćama profesionalnih vatrogasaca

Zagreb, 23. travnja 2021. – Čelništvo SDLSN-a održalo je online sastanak sa sindikalnim povjerenicima u javnim vatrogasnim postrojbama na kojemu su dogovorili strategiju izrade prijedloga SDLSN-a o Pravilniku o koeficijentima i Uredbi o dodacima za posebne uvjete rada.

Nakon definiranja konačnih prijedloga, predstavnici SDLSN-a Iva Bolanča, Niko Stjepović i Dragan Pranjić prezentirat će ih i zastupati u radnoj skupini za izradu spomenutih akata koju je formirala Hrvatska vatrogasna zajednica.