Zaključci Odbora carine od 6. ožujka 2003.

Zaključci Odbora carine od 6. ožujka 2003.

Odbor_carine

Na sjednici Odbora carine održanoj 6. ožujka 2003.g. donijeti su sljedeći zaključci:

ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA

1. Člankom 10. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, a u članku 14. postojećeg carinskog zakona dodani su stavci 2, 3. i 4. koji glase:

“Carinska uprava, u provedbi mjera carinskog nadzora i provjere putničkog i robnog prometa na graničnom prijelazu i unutrašnjosti carinskog područja, može postupati selektivno temeljem svih dostupnih podataka i kriterija koji proizlaze iz sustava analize rizika.

U slučaju izvanrednih situacija, zbog zastoja prometa preko graničnih prijelaza ili zastoja prometa u obavljanju carinskog postupka u unutrašnjosti carinskog područja, ministar financija može privremeno odrediti pojednostavnjenja u provedebi mjera carinskog nadzora i provjere.

Vlada Republike Hrvatske propisuje kriterije i postupak za provedbu stavka 2. i 3. ovog članka”.

Iz gornjeg je nedvojbeno vidljivo da se Vlada plaši zloporabe i nekorektnosti  svojih službenika pri korištenju svojeg zakonskog prava na štrajk. Ovo je sasvim razumljiva reakcija obzirom na nerazumno djelovanje nekih malih sindikata, koji sebe nazivaju granskim sindikatima, a u stvari su državni službenici i tu je njihovo mjesto djelovanja.

Zaključujemo da za normalno funkcioniranje carinske službe nema potrebe dopunjavati članak 14. Carinskog zakona.

2. Potiče se ubrzanje postupka donošenja Uredbe o beneficiranom radnom stažu. Zadužuje se predsjednica Odbora za carinu da u tom pogledu poduzme potrebne mjere kod ministra financija, a putem središnjeg ureda SDLSN RH.

3. Isto tako potaknuti ubrzanje postupka donošenja Pravilnika o zaštiti na radu poduzimanjem mjera kod Ministarstva rada, Ministarstva financija i Carinskoj upravi. U sklopu toga treba u Carinskog upravi vidjeti gdje je zastala inicijativa sa zadnjeg sastanka o traženju mlijeka za carinske službenike koji rade na granici, u svrhu zaštite radnika od štetnog utjecaja ispušnih plinova. Tada je isto dogovoreno organiziranje sistematskih pregleda kao preventivne zaštite službenika koji su izloženi većem riziku od profesioanalnih oboljenja.

4. Pokrenuti inicijativu i ubrzati rad na izradi Pravilnika o sredstvima za posebne namjene s kojima raspolaže Carinska uprava. Ova sredstva sada leže neiskorištena.

5. Vidjeti kako teku radovi na sistematizaciji radnih mjesta u okviru Pravilnika o unutarnjem redu.

6. Prilikom korekcije koeficijenata u Uredbi, treba voditi računa o višoj spremi za koju je već išao Nacrt prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima. U njemu je predloženo povećanje koeficijenata za višu spremu sa sadašnjih 0,90 – 1,20 na 0,90 – 1,30.

7. Kako smo već ranije dostavili primjedbe na Nacrt prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, potrebno je isto tako vidjeti u kojoj je fazi ta izmjena sada.

ZA ODBOR CARINE
Jadranka Posavec