Zaključci Odbora od 18. ožujka 2004.g.

Zaključci Odbora od 18. ožujka 2004.g.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(SDLSN, 18. ožujka) Na konstituirajućoj sjednici Odbora djelatnosti zapošljavanja SDLSN izabrani su, sukladno preporuci Glavnog povjereništva Sindikata o optimalnom broju članova sindikalnih odbora, članovi Odbora u novom sazivu, predsjednik i zamjenik predsjednika Odbora.

Članovi Odbora su: Milan Hrboka, Boris Dragutin, Mandica Skuljan, Zlata Božičević, Mijo Senzel, Dijana Okreša, Mare Đerek, Silvana Šupić i Željko Balikić.

Za predsjednika je ponovno izabran Milan Hrboka, a potpredsjednik odbora postao je Boris Dragutin.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASjednici je nazočio i član Upravnog vijeća HZZ, prof. Stanislav Maričević.

Pored konstituiranja Odbora, na dnevnom redu bila je i sistematizacija HZZ, odnosno Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta s koeficijentima složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. U diskusiji je istaknuto kako za bilo kakav razgovor o sistematizaciji nedostaje osnovni element – opis radnih mjesta u HZZ, donošenje kojeg je bila obveza ravnatelja HZZ iz članka 24. Pravilnika i to u roku od 90 dana od njegova donošenja. Ova “zaboravnost” poslodavca rezultirala je činjenicom da, prema ugovorima o radu, svi zaposlenici ustrojstvenih jedinica obavljaju poslove radnog mjesta koji su identični poslovima ustrojstvene jedinice, ali za takve poslove ne primaju jednaku plaću. Stoga se postavlja pitanje kako je moguće da zaposlenik Zavoda obavlja poslove radnog mjesta koje je utvrđeno sistematizacijom radnih mjesta s  pripadajućim koeficijentima složenosti poslova, a da se kao opis poslova navode “poslovi ustrojstvene jedinice”, premda je jasno da bi se sukladno stručnoj spremi i koeficijentu složenosti poslova poslovi konkretnog radnog mjesta trebali razlikovati.

Zaključeno je i kako sistematizacija ne spominje INFO PULT, JOB CENTAR i URED ZA POSLODAVCE, odnosno da nije usklađena sa stvarnim stanjem u Područnim uredima.

Odbor je posebno naglasio da je novim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koji je stupio na snagu krajem 2002. godine, HZZ dobio velike obveze u smislu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, te da njegova primjena nije do danas zaživjela u Područnim službama. U HZZ-u na području RH ima evidentirano 7537 invalidnih osoba. Međutim, rad sa tim osobama ovim Pravilnikom nije predviđen.

Također, zaključeno je kako je neophodno utvrditi broj zaposlenika sukladan broju korisnika – nezaposlenih osoba, budući da se broj kartona po zaposlenom kreće od 400 do čak 2000. Stoga je neophodno u što kraćem vremenskom razdoblju provesti normizaciju radnih mjesta, te, ovisno o trenutnim potrebama, tj. povećanom opsegu poslova, zaposliti odgovarajući broj radnika u HZZ.

O ovim pitanjima Odbor će pripremiti odgovarajuće očitovanje i dostaviti ga Upravnom vijeću HZZ.