Zaključci Odbora od 26. veljače 2004. godine

Zaključci Odbora od 26. veljače 2004. godine

(SDLSN, 26. veljače) Na konstituirajućoj sjednici odbora državnih službenika i namještenika MORH i OSRH nakon III. Sabora SDLSN izabrani su predsjednik i dva potpredsjednika Odbora. Za predsjednicu je izabrana Nina Pejanović, a dva potpredsjednika postali su Davor Lesjak (OSRH) i Vlado Varat (MORH). Zaključeno je kako će Odbor imati jedanaest članova, usprkos smjernicama Glavnog povjereništva Sindikata o broju članova odbora od 7-9, budući je riječ o jednoj od najbrojnijih grupacija unutar Sindikata.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na Odboru je razmatrana aktualna problematika u MORH i OSRH, posebice rad odabirnih vijeća i situacija oko donošenja pa zatim poništavanja odluka o uvećanju plaće zbog posebnih uvjeta rada, naravi i odgovornosti posla koji obavljaju državni službenici i namještenici u sustavu obrane. Bilo je riječi i o daljnjem radu Odbora u novom sazivu, te su s time u svezi donijeti sljedeći zaključci:

  • Zbog uočenih nepravilnosti u radu odabirnog vijeća broj 7 i 10 Sindikat će od OSRH zatražiti poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se spriječila samovolja zapovjednika i nepridržavanje naputka o radu odabirnih vijeća;
  • Uočeno je da su neki sindikalni povjerenici, suprotno odredbi članka 74. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, ostali neraspoređeni, odnosno dobili su bez osobnog pristanka premještaj, zbog čega je potrebno da Sindikat zatraži i ustraje u zaštiti svojih sindikalnih povjerenika;
  • Dogovoren je nastavak rada u odabirnim vijećima i Višem odabirnom vijeću, budući da je to u interesu članova Sindikata, te da je Sindikat poduzeo odgovarajuće pravne korake za zaštitu prava članova glede odluka o uvećanju plaće službenicima i namještenicima u MORH i OSRH;
  • Sindikalni povjerenici zaduženi su dostaviti podatke o neraspoređenim članovima kako bi Sindikat mogao poduzeti korake za njihovo zbrinjavanje;
  • Zbog podizanja kvalitete rada i osposobljenosti sindikalnih povjerenika za obavljanje njihovih odgovornih zadaća potrebno je organizirati seminare za sindikalne povjerenike;
  • Budući da prema Kolektivnom ugovoru postoji mogućnost obavljanja poslova sindikalnog povjerenika s punim radnim vremenom na svakih 700 članova Sindikata, od poslodavca će se zatražiti omogućavanje profesionalnog obavljanja poslova sindikalnog povjerenika za tri sindikalna povjerenika, Ninu Pejanović, Klementa Bakotu i Vjekoslava Majnarića.