Zaključci Odbora od 29. svibnja 2003.

Zaključci Odbora od 29. svibnja 2003.

ODBOR POREZNE UPRAVE
Naš znak: 169-1/03.
Zagreb, 29. 5. 2003.

MINISTARSTVO FINANCIJA

 • Ministar gosp. MATO CRKVENAC

POREZNA UPRAVA

 • Ravnatelj gosp. MILAN TRBOJEVIĆ

Poštovani,

Na sastanku Odbora Porezne uprave održanom dana 29.05.2003. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Republičkog sindikata, od 11 članova Odbora, sastanku su se odazavali: Josip Kovačević iz Vinkovaca, Tanja Šuperba iz Šibenika, Ivan Čorić iz Splita, Anka Kelečić iz Virovitice, Goran Ivanković iz Daruvara, Željko Peraković iz Karlovca, Andreja Kovač-Pajić iz Čakovca, Božica Glavač iz Varaždina, Anton Brautović iz Dubrovnika i Snježana Mesek iz Zagreba.

Predloženi dnevni red:

 1. Primjedbe na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija,
 2. Primjedbe na prijedlog nove sistematizacije,
 3. Rasprava o realizaciji zaključaka donesenih na prethodnim sjednicama Odbora,

jednoglasno je prihvaćen, te su doneseni slijedeći
Z A K L J U Č C I :

 1. Predlažemo da se u članku 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija izjednačeni radno vrijeme te da ono bude  u rasponu od 7,00 do 15,00 sati, kako i radi većina Ispostava i Područnih ureda porezne uprave.   Ovo predlažemo između ostalog i  zbog toga što i radno vrijeme poreznih obveznika počinje od 6,00 ili 7,00 sati, a gotovo nitko ne započinje s radom iza 8 sati., zbog čega naročito gube na vremenu djelatnici Nadzora, jer mi započinjemo kasnije raditi, a porezni obveznik svoj rad završava prije završetka našeg radnog vremena, tako da raspoloživo vrijeme za nadzor je maksimum 4 do 5 sati dnevno.
 2. Ne prihvaća se prijedlog predložene sistematizacije radnih mjesta jer nije razrađena metodologija po kojoj se može adekvatno odrediti broj izvršioca u Ispostavama Porezne uprave, budući da su one nositelj poslova Porezne uprave, a ti poslovi se svakodnevno povečavaju ili zbog  povečanja broja poreznih obveznika ili zbog preuzimanja drugih poslova koji se dogovaraju u Ministarstvu. Nisu nam poznati rezultati snimanja opterećenosti djelatnika u Ispostavama Porezne uprave, a koja su trebala biti mjerodavni pokazatelji za utvrđivanje broja izvršioca. Sadašnji obim poslova nije moguće obaviti kavalitetno sa brojem izvršioca koji su predviđeni sistematizacijom. Zbog nedostatka djelatnika poslovi se obavljaju stihijski.
 3. a) Primjećeno je da je broj službenika u Odjelu za prekršajni postupak nekoliko puta povećan u svim Područnim uredima. Broj izvršioca u svim područnim uredima sa dva (2) do tri (3) izvršioca, povećan je na devet (9) izvršioca. Nije nam poznata pozadina ovakovog povećanja budući da se postojeći poslovi obavljaju na vrijeme sa sadašnjim brojem izvršioca.
  b) Predloženom sistematizacijom uočen je nedostatak odnosno nije predviđeno povećanje službenika u Ispostavama Poreznih uprava, koje svakodnevno zaprimaju nove poslove, a u svom poslu primjenjuju oko 60 zakonskih propisa. Upravo završ enim seminarom o kontroli i praćenju doprinosa trebali bi primjenjivati još 4 nova zakonska akta i 48 podzakonskih akata, a već su do sada opterećeni preko granica mogućnosti.
 4. Tražimo da prioritet prilikom zapošljavanja novih djelatnika imaju djelatnici koji su ostali neraspoređeni sistematizacijom rađenom u 10. mjesecu 2001. godine.
 5. U nekim Područnim uredima nisu predviđena radna mjesta: domara, arhivara i dostavljača, a što smatramo bitnim za obavljanje poslova te ih je potrebno predvidjeti.
 6. Predstavnici Odbora Porezne uprave traže prijem kod Ravnatelja Porezne uprave, budući da zaključci donešeni na prijašnjim sjednicama Odbora nisu realizirani, a nije nam ni poznato u kojoj fazi se nalaze naši zahtjevi, koji se odnose na:
 • plaća (koja je drastično ispod prosjeka RH),
 • isplata stimulacije ( Zakon donešen 2001.g.),
 • sistematski pregledi (nema ih već 12 godina),
 • izjednačavanje dodatka na posebne uvjete rada, te
 • ugovor Ministarstva sa sindikatom o radu povjerenika.

Sastanak dovršen u 13,30 sati.

Predsjednik Odbora:
Snježana Mesek