Zaključci Odbora od 4. srpnja 2003.

Zaključci Odbora od 4. srpnja 2003.

Odbor_skupno

(SDLSN, 4. srpnja) Po prvi puta nakon siječnja sastao se sindikalni Odbor vatrogasaca, kako bi razmotrio situaciju i probleme u vatrogastvu, ali i riješio neka tekuća i organizacijska pitanja važna za funkcioniranje Odbora. Odbor je zasjedao u proširenom sastavu, a kao gost se nazočnima obratio i Mladen Jurin, načelnik Odjela za vatrogastvo u MUP-u i glavni vatrogasni zapovjednik.

Mladen Jurin, načelnik Odjela za vatrogastvo u MUP-u i glavni vatrogasni zapovjednik
Mladen Jurin, načelnik Odjela za vatrogastvo u MUP-u i glavni vatrogasni zapovjednik

Jurin je na početku upoznao nazočne s pripremama za (vatrogasnu) sezonu koje se provode na način da se ne povrijede prava gasitelja koji se šalju na priobalje. Tako im se čak isplaćuje i više nego što im pripada sukladno pravilniku MUP-a, budući da im se priznaje 100% od iznosa dnevnice, kao da se cijelo vrijeme nalaze na intervenciji, odnosno na terenu, iako se u stvarnosti nalaze u čvrstom objektu, a plaćeni su im smještaj i hrana. Zapovjednici županijskih i Javnih vatrogasnih postrojbi aktivno su uključeni u pripreme, a smjene vatrogasaca pokušavaju se uskladiti tako da se ne remete svakodnevni poslovi. Lujdstvo koje se šalje preko MUP-a u priobalje osigurano je preko Croatia osiguranja. Od 2. srpnja pokriveno je cijelo priobalje i spremna je popuna u slučaju potrebe opsežnije intervencije. Nažalost, osigurana sredstva su upola manja, ali vatrogasci su spremni za sezonu ukoliko ne dođe do požara većih razmjera.

Glede ustroja vatrogstva podsjetio je da su usprkos protivljenju MUP-a donijete Izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu, te da su rješenja u Zakonu neprovediva i suprotnosti s drugim zakonima. Njime se uvjetuje da se u planove procjene unese postojeće stanje i u njih moraju ući i sva postojeća društva (DVD-i). Inače, tijekom rasprave o Zakonu čule su se kritike da je MUP prestrog s nadzorom DVD-a. Međutim, mjerenja brzine izlaska DVD-a na intervenciju pokazala su da je svega 16% (7.000) od 47.000 registriranih DVD-a u stanju izaći na intervenciju unutar 15 minuta. Po izvršenoj provjeri nitko nije kažnjen, ali rezultati su korisni za sve i pokazuju na koga se u slučaju intervencije uopće može računati. Ako se netko namjerava financirati iz proračuna onda bi to trebali biti oni DVD koji udovoljavaju standardima. Jurin je izjavio da se Zakonom promovira skuplji sustav vatrogastva, kao i da je donijet usprkos negativnom mišljenju MUP-a i saborskog odbora. U Saboru se uskoro očekuje izglasavanje o Upravi za zaštitu i spašavanje, koje bi tijelo trebalo koordinirati svim hitnim službama u Republici Hrvatskoj. Hrvatska vatrogasna zajednica kao udruga građana ne može voditi vatrogastvo, to može samo čvrsto, profesionalno organizirano tijelo, dodao je Jurin.

Dodao je i da novca ima dovoljno, napomenuvši da veliki sustavi poput HEP-a, HŽ-a i Hrvatskih šuma odvajaju ogromna sredstva za protupožarnu zaštitu. Novac postoji, ali ga treba usmjeriti na pravo vatrogastvo – operativu. “Treba kupiti vatrogasne cijevi, a ne opremu za takmičenje!“. Javlja se i problem budućeg financiranja vatrogastva s obziromna ustavnu obvezu lokalne uprave i samouprave, prema kojoj vatrogastvo u roku tri godine treba u potpunosti biti njihova financijska obveza (sada 50%, drugu godinu 75%, a treću 100%). Nažalost, lokalna uprava nije dobila više sredstava,a postojeća nije uspjela preusmjeriti. Jurin je još napomenuo kako je vatrogastvo služba od posebnog društvenog interesa, te da je Hrvatska zemlja velikog rizika, u kojoj najmanji požar može prerasti u županijski, međužupanijski i ili državni. Stoga se vatrogastvo mora i adekvatno financijski pratiti. Lokalna uprava može reagirati na samom početku, ali kasnije je to nedovoljno.

Darinko Kos iz Karlovca je dodao da bi rezultati inspekcije izlaska na mjesto intervencije unutar 15 minuta vjerojatno bili još i gori da Vatrogasna zajednica nije saznala za provjeru i upozorila DVD-e da će do nje doći. Postavio je i pitanje donošenja planova procjene i inspekcije nad njihovim donošenjem, jer bez planova nema profesionalnog vatrogastva.

Jurin je odgovorio da su planovi kao obveza propisani još od 94. godine i da su donijeti u 60% slučajeva. Međutim, oni u ovom trenutku ne vrijede jer ne preslikavaju postojeće stanje kako to nalaže novi zakon. Na njih su potrošeni milijuni kuna (procjena oko 5,6 milijuna) koje su bačene u vjetar, jer ih sada treba ažurirati, odnosno napraviti nove planove sukladno Zakonu. U onim slučajevima u kojima nisu donijeti razlog je bio taj da ne bi obvezali gradonačelnike i poglavarstva da rade i financiraju ono što je planom predviđeno. U nekim su slučajevima namjerno izrađivani planovi koji su prikazivali nerealno stanje da bi se uštedjelo na troškovima za vatrogastvo.

Mladen Siroglavić iz Slavonskog Broda podsjetio je da je na zadnjem Odboru traženo da se pronađe model financiranja između stručnjaka MUP-a i Sindikata i pitao je dokle se došlo s time.

Jurin je odgovorio da je od Ministarstva financija obećano da će se nedostatak novca premostiti. Međutim, službeni papir o tome ne postoji, te da je potrebno zadržati ovaj model financiranja dok se ne riješi pitanje financiranja na lokalnoj razini.

Nade Kardum iz Zadra upozorio je na to da nije dobro da se interventne vatrogasne postrojbe i JVP svađaju međusobno, te pozvao na solidarnost i zajedničko djelovanje profesionalnih vatrogasaca.

Cijela diskusija koja je vođena na odboru izražena je kroza zaključke koje je predložio predsjednik SDLSN Ivica Ihas, i to:

  1. Odbor vatrogastva SDLSN nije zadovoljan izmjenama Zakona o vatrogastvu, koji nije sustavno riješio pitanje vatrogastva, te stoga sindikat podržava napore usmjerene ka jačanju profesionalnog vatrogastva i stvaranju učinkovitog sustava financiranja;
  2. Sustavno rješavanje svih ovdje naznačenih i otvorenih pitanja u vatrogastvu preduvjet je za rješavanje individualnih problema;
  3. Organizacijska pitanja u svezi s funkcioniranjem odbora riješit će se u rujnu, na idućoj sjednici Odbora, na kojoj će se razmatrati i učinjeno po zaključcima Odbora.