Zaključci Odbora od 6. travnja 2004.

Zaključci Odbora od 6. travnja 2004.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(SDLSN, 6. travnja) Odbor vatrogasaca SDLSN održao je 6. travnja konstituirajuću sjednicu na kojoj je razmatrana aktualna problematika na području vatrogastva, te su izabrani članovi odbora u novom sazivu nakon III. Sabora Sindikata, predsjednik odbora i njegovi zamjenici.

Pored članova odbora sastanku su nazočili Lidija Šubašić Jakuš i Đulijano Grum iz Ministarstva unutarnjih poslova i predsjednik Hrvatske udruge profesionalnih vatrogasaca Goran Franković.

Članove Odbora sazvanog u proširenom sastavu predsjednik odbora Mladen Magdić informirao je o predstojećim pregovorima za Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, koji bi se trebao primjenjivati i na vatrogasce, te činjenicu da bi se nakon njegova zaključenja trebalo razgovarati s gradonačelnicima, radi potpisivnja aneksa kojima bi se gradska poglavarstva obvezala na njegovu primjenu na javne vatrogasne postrojbe.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATakođer, Magdić je prisutne inofrmirao o sastanku predstavnika Sindikata i predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva financija koji se održao u Uredu za socijalno partnerstvo, temeljem višekratnog ukazivanja Sindikata na ne primjenu Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, koja se očituje u ne pridržavanju osnovice za obračun plaća utvrđene Kolektivnim ugovorom, kao i drugih materijalnih prava koja vatrogascima pripadaju temeljem odredbe članka 104. Kolektivnog ugovora.

Konkretan rezultat sastanka nalazi se u činjenici da su na njemu usvojeni zaključci kojima se MUP i Ministarstvo financija, kao nositelji izrade zakonske regulative i financiranja vatrogastva, obvezuju snimiti postojeće stanje u vatrogatsvu i to na razini vatrogasnih postrojbi, te omogućavanje sudjelovanja Sindikata pri donošenju zakonske regulative kojom će se na odgovarajući način zaštiti prava iz rada i po osnovi rada profesionalnih vatrogasaca.

Jedan od rezultata je i zaključak iz kojeg je razvidno da javne vatrogasne postrojbe kao pravni sljednici postrojbi koje su izašle iz MUP-a imaju obvezu isplate prava iz kolektivnog ugovora, ali i da se sredstava isplaćena za ta prava trebaju namiriti od države, budući da su u 2000. godini vatrogasci bili pod MUP-om.

Lidija Šubašić Jakuš naglasila je da djelatnici JVP nisu državni službenici i namještenici već djelatnici lokalne samouprave. Ona je istaknula važnost donošenja minimalnog vatrogasnog standarda, analogno npr. Pedagoškom standardu predviđenom Zakonom o osnovnom i srednjem školstvu, koji bi se ugradio u Zakon o vatrogastvu. Reagirajući na navode predstavnika Sindikata kako se trenutno vatrogastvo financira iz državnog proračuna dodala je kako je riječ o 1% dohotka koji se država odrekla u korist jedinica lokalne samouprave, te da se dakle ne radi o sredstvima državnog proračuna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGoran Franković iz Hrvatske udruge profesionalnih vatrogasaca govorio je o potrebi koordiniranog nastupa Sindikata i Udruge na način da Sindikat zastupa interese na području zaštite radnih prava, a Udruga interese struke i podizanja razine profesionalnih standarda.

Istaknuo je da jedino SDLSN, premda se ne radi o jedinom sindikatu koji djeluje u vatrogastvu, pregovara na razini Vlade o minimalnom vatrogasnom standardu. Dodao je kako se kao zapovjednik JVP Karlovac nalazi u teškoj situaciji kako poštovati prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike za koja grad nije osigurao sredstva. Dodao je kako bi se to trebalo omogućiti tako da se na području djelovanja JVP potpiše aneks kolektivnog ugovora kojim bi se gradovi obvezali poštovati odredbe KU za državne službenike i tako osigurati minimum prava za sve vatrogasce. Cilj nam je, rekao je Franković, kroz minimalni vatrogasni standard zaštiti sve, a aneksima kolektivnom ugovoru osigurati još i više. Najvažnije je, rekao je Franković, što imamo šansu sudjelovati u izradi Zakona i moramo ju iskoristiti na najbolji mogući način.

Najviše polemike izazvala je metodologija utvrđivanja minimalnog vatrogasnog standarda koja bi se, prema riječima Lidije Šubašić Jakuš, trebala temeljiti na financiranju prema utvrđenom broju intervencija, turista i dr. čimbenicima. Tako je Mirko Zajec iz JVP Krapina upozorio na činjenicu da na broj intervencija, odnosno požara utječe i preventivno djelovanje vatrogasnih postrojbi, a Predrag Skupnjak iz JVP Zaprešić dodao kako nije isto kad se zapali trava u priobalju i u okolici Zaprešića.

U daljnoj diskusiji Robert Klasić iz JVP Petrinja dodao je kako im je iz grada dano do znanja kako će JVP zapošljavati isti broj djelatnika samo dok traje finnaciranje od strane države. Naglasio je i paradoksalnu situaciju da Vatrogasna zajednica 1 milijun kuna vlastitog proračuna troši na odore pripadnika DVD-a, koji je u prošloj godini imao jednu intervenciju, dok profesionalni vatrogasci u njegovoj portsrojbi nemaju ni za zaštitne rukavice.

Goran Franković je rekao kako postoji mali broj procjena opasnosti od požara temeljem kojih se definira broj vatrogasaca, dodavši kako u vladinom programu nabave vatrogasnih vozila mnogi nisu mogli sudjelovati jer nisu imali izrađene procjene.

Predrag Skupnjak postavio je pitanje adekvatnosti takvih procjena tamo gdje uopće postoje, naglasivši kako je gradu Zaprešiću prema procjeni iz 1979. godine potrebno 30 vatrogasaca, a 25 godina nakon toga zaposleno je njih 28, premda je grad narastao barem desetak puta. Skupnjak je dodao kako je u vatrogastvu prisutno nenamjensko trošenje sredstava, pa se tako kupuju vozila koja nisu namijenjena intervencijama, da bi se neki u njima vozili na vatrogasne zabave.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Đulijano Grum iz MUP-a skrenuo je pozornost na činjenicu da gradonačelnici, u praksi, ne odgovaraju za propuste koje su učinili na području organiziranja vatrogasnih službi, a Dražen Pavlić iz JVP Grada Zagreba izrazio je zabrinutost da će vatrogasci ostati kratkih rukava ako gradovi budu trebali financirati minimalni vatrogasni standard. “Ako će to financirati država, onda je to u redu”, rekao je Pavlić.

Nade Kardum iz JVP Zadra naglasio je važnost priznanja dodataka na uvjete rada, isto onako kako se to priznaje vatrogascima u MUP-u.

Mladen Magdić ukazao je na problem vatrogasaca koji su na ispomoći tijekom požarne sezone, ustvrdivši kako se njihovim kolegama iz domicilnih postrojbi priznaju prekovremeni sati, a njima koji se nalaze na popuni ne. Magdić je, govoreći o snazi i utjecaju Sindikata na lokalnoj razini, skrenuo pozornost na činjenicu da su djelatnicima Profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba plaće povećane 5,7% zahvaljujući pregovorima Podružnice sindikata Gradske uprave Grada Zagreba s gradskim poglavarstvom, temeljem kojih su i vatrogascima uvećane plaće.

Nakon diskusije uslijedilo je konstituiranje Odbora vatrogasaca SDLSN. Prema rezultatima glasovanja Odbor je sastavljen od sljedećih članova: Mladen Magdić, Valentin Jančijev, Nade Kardum, Mladen Siroglavić, Ivan Petrović, Robert Novak, Slobodan Ristić, Zorislav Suša, Mirko Zajec, Miroslav Rade i Robert Klasić. Predloženi sastav Odbora odražava regionalnu strukturu i njime su obuhvaćene JVP iz cijele Hrvatske.

Ovi članovi odbora za predsjednika odbora izabrali su Mladena Magdića i dva potpredsjednika odbora. Potpredsjednici su Miroslav Rade iz Karlovca i Zorislav Suša iz Šibenika, obojica istaknuti članovi Odbora.

Na kraju, Odbor vatrogasaca SDLSN usvojio je i sljedeće zaključke:

  1. SDLSN i Hrvatska udruga profesionalnih vatrogasaca zatražit će izradu minimalnog vatrogasnog standarda, kao preduvjeta za razvoj vatrogastva i ujednačavanje minimalnih uvjeta u ovoj djelatnosti od izuzetnog društvenog značaja;
  2. Nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike potrebno je uputiti dopis gradonačelnicima s pozivom na sklapanje ankesa KU glede preuzimanja obveza iz KU i eventualnog proširenja prava koja su njime utvrđena;
  3. SDLSN će nastaviti aktivnosti za izjednačavanje osnovice za izračun plaća za profesionalne vatrogasce, na način da se na njih primjenjuje Kolektivnim ugovorom utvrđena osnovica za državne službenike i namještenike, sukladno članku 104. KU;
  4. Od Zajedničke komisije za praćenje primjene i tumačenje odredbi kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike zatražit će se tumačenje glede statusa i prava pripadnika intervencijskih vatrogasnih postrojbi, kojima se, tijekom dislokacije, isplaćuje samo 40% dnevnice, zbog objašnjenja kako su smješteni u čvrstom objektu, što ne odgovara pravom stanju stvari, budući da tijekom intervencije uglavnom spavaju na terenu.