Zaključci Odbora policije od 12. prosinca 2003.

Zaključci Odbora policije od 12. prosinca 2003.

Predsjednik Odbora policije SDLSN Mirko Bošković izvjestio je nazočne o planovima Odbora u idućem razdoblju
Predsjednik Odbora policije SDLSN Mirko Bošković izvjestio je nazočne o planovima Odbora u idućem razdoblju

(SDLSN, 12. prosinca) Na danas održanoj sjednici Odbora policije razmatrana je aktualna problematika u svezi s radom policijskih službenika, kao i daljnji rad Odbora Policije Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH. Na početku sjednice predsjednik Odbora Mirko Bošković upoznao je prisutne s činjenicom da od 1. prosinca svoje sindikalne zadaće obavlja kao profesionalac, tj. puno radno vrijeme, te se zahvalio na povjerenju koje je dosad uživao kao predsjednik Odbora, izjavivši  da u narednom razdoblju očekuje mnogo bolje rezultate rada Odbora. Istaknuo je i razumijevanje poslodavca koji mu je na raspolaganje stavio odgovarajuće uredske prostorije. Uputio je sindikalne povjerenike da u svome nastupu prema poslodavcu nastupaju tolerantno, prijateljski i partnerski, budući da su nam ciljevi isti – učinkovitiji rad policije i poboljšanje radnih uvjeta policijskih službenika.

Nakon uvodnog dijela uslijedila je rasprava o tekućoj problematici po završetku koje su donijeti sljedeći zaključci:

  1. Potrebno je pojačati aktivnosti na području PU Zagrebačke, gdje je zbog neriješenog statusa sindikalnog povjerenika došlo do zastoja u provedbi sindikalnih zadaća. S time u svezi potrebno je ispitati je li od strane Sindikata poduzeto sve potrebito da se status sindikalnog povjerenika Mladena Magdića zaštiti sukladno Kolektivnom ugovoru.
  2. Razmatrano je i pitanje uspostave učinkovitijeg sustava pravne pomoći, budući da se policijski službenici u svome radu susreću s potrebom pružanja pravne pomoći izvan uredovnog vremena pravne službe Sindikata. U tom smislu predloženo je da se razmotri mogućnost sklapanja ugovora s odvjetnicima koji bi za određeni mjesečni paušal pokrivali određeno područje od 0-24 sata.
  3. Uočeno je da se u PU Istarskoj veći broj djelatnika Protuobavještajne agencije nalazi na raspolaganju premda postoje slobodna radna mjesta na koja se primaju novi djelatnici. Ovo je u suprotnosti s odredbom članka 61. Kolektivnog ugovora, kojim je propisano da službenik za čijim je radom prestala potreba u državnom tijelu ima prednost u roku od dvije godine kod prijama u državnu službu.
  4. U nekim policijskim postajama sindikalnim se povjerenicima onemogućava pristup Internetu, premda policija ima zakupljenu stalnu vezu, te stoga korištenje Interneta za potrebe Sindikata ne bi uzrokovalo dodatne troškove poslodavcu. Ocijenjeno je kako se radi o nerazumijevanju pojedinih poslodavaca, te se traži od Sindikata da pokuša s MUP-om načelno dogovoriti uvjete korištenja Interneta za potrebe sindikalnog rada.
  5. Primijećeno je da u postupanju protiv policajaca MUP demonstrira silu nesrazmjernu težini možebitnog prekršaja, što izaziva negodovanje kod policijskih službenika. U tom smislu je izražena nada da novo čelništvo policije neće uspješnost rada policije mjeriti brojem stegovnih postupaka protiv policajaca, te da će se više posvetiti poboljšanju uvjeta rada policijskih službenika.

Odbor_051203_final2