Zaključci Odbora pravosuđa od 5. studenoga 2003.

Zaključci Odbora pravosuđa od 5. studenoga 2003.

PB050227_final1

Na sastanku Odbora pravosuđa održanom 5. studenoga donijeti su sljedeći zaključci:

  1. Odbor se treba i dalje zalagati i poticati aktivnost članova Sindikata iz pravosuđa na predlaganju kandidata za tijela Sindikata, posebice za članove Odbora pravosuđa
  2. Od podružnica iz pravosuđa i dalje tražiti obraćanje odboru za pomoć pri rješavanju problema u svezi s ostvarenjem i zaštitom njihovih prava i interesa
  3. I dalje je potrebno jačati Odbor i djelovati na njegovoj punoj afirmaciji kroz javne istupe u medijima, odlaskom predstavnika Odbora u sindikalne podružnice iz pravosuđa
  4. Podržavaju se promjene u Zakonu o sudovima, posebno u svezi stegovnog postupka kojima je za teže povrede radnih obveza nadležan službenički sud umjesto predsjednika suda
  5. Prihvaćeno je izvješće predsjednika Sindikata o stanju i promjenama u Sindikalnoj podružnici Općinskog suda u Zagrebu (kao najveće podružnice u pravosuđu)
  6. Traži se veća aktivnost Sindikata u sprječavanju svih oblika neprimjerenog ponašanja pretpostavljenih prema članovima Sindikata, sve do podnošenja kaznenih prijava
  7. Prihvaća se izvješće tajnika Sindikata Siniše Kuhara, te se posebno ukazuje na sumnju u nezakonitosti u postupanju glede privatizacije službi održavanja i čišćenja Ministarstva pomorstva, prometa i veza kao modela za nastavak privatizacije neosnovnih djelatnosti i potrebe zaštite namještenika tih djelatnosti od strane Sindikata
  8. Podržan je prijedlog da se ograniči maksimalni iznos članarine (npr. na maksimalnih 150 kn) i sa spomenutom inicijativom upozna Glavno povjereništvo (obavijest Glavnom povjereništvu)
  9. Podržan je prijedlog Darka Lesara da se jednako razrješava i primjenjuje Zakon za sve zaposlenike čije se plaće osiguravaju iz državnog proračuna, uključujući i ostvarenje prava dužnosnika (sudaca) na minuli rad
  10. Podržan je prijedlog da se pokrene inicijativa za osnivanje komisije koja bi radila na novom prijedlogu ostvarenja pravednog vrijednosnog sustava za plaće službenika i namještenike iz pravosuđa o čemu treba obavijestiti Glavno povjereništvo

PB050226_final