Zaključci Odbora vatrogasaca od 5. prosinca 2003.

Zaključci Odbora vatrogasaca od 5. prosinca 2003.

Članovi Odbora na prezentaciji projekta informatičkog povezivanja vatrogasnih postrojbi
Članovi Odbora na prezentaciji projekta informatičkog povezivanja vatrogasnih postrojbi

(SDLSN, 5. prosinca) Sastanak Odbora vatrogasaca SDLSNRH održan je u Kongresnoj dvorani na Zagrebačkom velesajmu, po završetku prezentacije projekta informatičkog povezivanja vatrogasnih postrojbi RH. Na njemu je razmatrana aktualna problematika u svezi s radom i pravima profesionalnih vatrogasaca, posebice Nacrt prijedloga Pravilnika o minimalnim plaćama i naknadama u javnim vatrogasnim postrojbama RH, o čemu su donijeti sljedeći zaključci:

  • Nacrt prijedloga Pravilnika o minimalnim plaćama i naknadama u javnim vatrogasnim postrojbama RH potrebno je doraditi u dijelu koji se odnosi na dodatak za posebne uvjete rada na način da se dodatak poveća s 10 na 20%, te ga potom uputiti na mišljenje svim sindikalnim povjerenicima u vatrogastvu na mišljenje, prije upućivanja poslodavcu. Povjerenici Sindikatu trebaju dostaviti primjedbe do 23. prosinca;
  • Aktualizirana je problematika umirovljenja vatrogasaca, s obzirom na činjenicu da policijski službenici s ovlaštenjem mogu u mirovinu nakon 20 godina radnog staža, odnosno prije navršenih 55 godina života, za razliku od vatrogasaca koji ostvaruju pravo na beneficirani radni staž, ali svejedno ne mogu u mirovinu prije navršene 55. godine života. također, istaknuto je kako se na 8.500,00 kn, koliko se iz proračuna financira «vrijednost» jednog vatrogasca, izdvaja 7,5% ovoga iznosa za beneficirani staž vatrogasaca. Međutim, ova sredstva poslodavac ne vraća vatrogascu u vidu veće mirovine ili ranijeg odlaska u mirovinu. Stoga se predlaže razmotriti inicijativu o osnivanju zatvorenog mirovinskog fonda u koji bi se uplaćivao iznos od 7,5% za svakog vatrogasca, kao posebni dodatak uz mirovinu.
  • Od Sindikata se traži da reagira u situacijama u kojima poslodavac prije donošenja odluka važnih za socijalni položaj službenika i namještenika ne obavijesti sindikalnog povjerenika o tome;
  • U JVP Grada Šibenika plaće već se više mjeseci isplaćuju sa zakašnjenjem, što izaziva opravdano negodovanje vatrogasaca, te se traži da Sindikat poduzme odgovarajuće mjere kako bi se plaće vatrogascima isplaćivale na vrijeme.