Zaključci sa sjednice Odbora od 13. studenoga 2003.

Zaključci sa sjednice Odbora od 13. studenoga 2003.

MORH_odbor

(SDLSN, 13. studenoga) Odbor službenika i namještenika u MORH i OS na svojoj je sjednici razmatrao sljedeća pitanja:

 1. Izmjene i dopune Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Ovim je izmjenama Ministarstvo obrane svoju obvezu da sukladno članku 169. Zakona donese Pravilnik o uvećanju plaća za 20% državnim službenicima i namještenicima u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, te da, sukladno članku 170. zakona u Pravilnik o dodatcima na plaću zbog otegotnih uvjeta rada, opasnosti i odgovornosti uvrsti sve službenike i namještenike koji rade na takvim radnim mjestima jednostavno revidiralo. Naime, izmjenama je odredba članka 169. koja je predviđala da će ministar obrane posebnim propisom odrediti radbna mjesta na kojima se zbog posebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti osnovna plaća za službenike i namještenike u OS uvećava za 20% izmijenjena je na način da sada glasi “do najviše 20%, kao i iznos uvećanja”. Članak 170. izmijenjen je na način da se dodatci na plaću zbog otegotnih uvjeta rada, opasnosti i odgovornosti više ne primjenjuje na službenike i namještenike, već isključivo na djelatne vojne osobe;
 2. Zaključeno je da se u ime Sindikata pošalje prosvjedno pismo ministrici obrane zbog donijetih izmjena Zakona o službi u OS RH;
 3. Razmatran je i rad odabirnih vijeća u svjetlu Zapovijedi načelnika Glavnog stožera OS RH, generala zbora, Josipa Lucića od 27. listopada 2003.g., kojom je praktično suspendiran dosadašnji rad odabirnih vijeća. Interesantno je da je određeni broj predsjednika odabiornih vijeća dobio rečenu zapovijed, a drugi nije, što je nazmislivo za sustav koji počiva na subordinaciji;
 4. Pod točkom različito razmatrano jer više pitanja, kao što su daljnji rad Odbora, predstojeći sastanak 18. studenoga s predstavnicima MORH i OS, problem s isplato naknade za prijevoz, nedostavljanje mjesećnog izvješća o uplaćenoj sindikalnoj članarini, neplaćanje prekovremenih sati (u kuhinjama se ne plaća rad subotom, nedjeljom i blagdanom), zaštiti na radu, stambenoj problematici, zaštita djece poginulih branitelja koja rade u MORH i OS, te komunikacija na relaciji poslodavac – Sindikat i Sindikat – članovi Odbora.

S time u svezi donijeti su sljedeći zaključci Odbora:

 1. Sindikat se treba službeno očitovati na zapovijed načelnika GS OS;
 2. Na sastanak s predstavnicima MORH i OS na kojem će se razmatrati pitanja od važnosti za socijalni i materijalni položaj državnih službenika i namještenika istaknuta u pismu triju sindikata koji djeluju u MORH i OS od 30. listopada, uputiti predstavnike središnjice, i članove Odbora koji djeluju u MORH i OS, kako bi na odgovarajući način mogli zastupati i prezentirati interese ovih dviju grupacija službenika i namještenika;
 3. Pored tema naznačenih u dopisu triju sindikata treba tražiti od MORH-a i Ureda Vlade RH za upravljanje državnom imovinom da prigodom preuzimanja vojnih objekata zaštite sve one službenike i namještenike koji rade u takvim objektima u opslužnim službama na način da od novih korisnika nekretnina budu preuzeti u radni odnos pod neizmijenjenim uvjetima;
 4. Od MORH zatražiti rješavanje drugih važnih pitanja kao što su:
 • dostavljanje poimeničnih izvješća o uplaćenoj sindikalnoj članarini,
 • isplata naknade za prijevoz u OS sukladno odredbi članka 49. Kolektivnog ugovora, tj. unaprijed i to najkasnije posljednjeg dana u mjesecu za idući mjesec,
 • neplaćanje prekovremenih sati u nekim službama (npr. kuhinje),
 • zaštita na radu,
 • stambena problematika – tragom vijesti u tisku o prodaji stanova u vlasništvu MORH-a (kome i pod kojim uvjetima će se prodavati stanovi?),
 • zaštita djece poginulih branitelja Domovinskog rata koji rade u MORH i OS kao službenici i namještenici pri preustroju, i
 • poboljšanje komunikakcije na razini MORH i OS – Sindikat

Također, dogovoreno je da se na idućoj sjednici Odbora, koja bi se trebala održati neposredno nakon Trećeg Sabora Sindikata 20. studenoga, pripremi tematska sjednica Odbora  na kojoj će se razmatrati dosadašnji rad Odbora i utvrditi smjernice za njegovo buduće djelovanje.