Zaključen Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije

Zaključen Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije

Zemljak_18017. srpnja 2003.g. u Koprivnici je potpisan Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije. Za Županiju ugovor je potpisao župan Josip Friščić, a za SDLSN predsjednik Ivica Ihas i sindikalni povjerenik Marijan Zemljak. Ugovor je zaključen na dvije godine, a njegovim zaključivanjem odgovorni u Županiji na najbolji su mogući naćin pokazali su da im je na prvom mjestu učinkovitost i profesionalnost županijske uprave, te da su u tom cilju spremni primjenjivati najviše standarde ugovornog uređenja prava službenika i namještenika.