ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI: Kako strani eksperti zamišljaju hrvatsku državnu upravu

ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI: Kako strani eksperti zamišljaju hrvatsku državnu upravu

(SDLSN, 24. lipnja) Nakon što se u državnim službama pojavila verzija Zakona o državnoj službi izrađena u sklopu CARDS-ovog Projekta podrške reformi hrvatske državne uprave, zamolili smo Središnji državni ured za upravu da nam dostavi primjerak ovog zakonskog prijedloga koji su izradili strani eksperti.

CARDS_ZOS

Nakon površnog prelistavanja Zakona razvidno je da se radi o pokušaju stvaranja kompleksnog zakonskog okvira koji bi, za razliku od postojećeg Zakona o državnim službenicima i namještenicima, obuhvatio i načela djelovanja državne službe, druga materijalna prava po osnovi rada, napredovanje odnosno karijeru u državnoj službi i ocjenjivanje rada i učinkovitosti, pravo na sudjelovanje u tijelima za upravljanje državnom službom, kao i sudjelovanje u sudjelovanje u radu tijela nadležnih za rješavanje sporova i žalbenih postupaka u izvansudskom postupku.

Za razliku od Zakona o državnim službenicima i namještenicima ovaj prijedlog zaposlene na tzv. pomoćno-tehničkim poslovima (Zakon govori o fizičkim poslovima i poslovima održavanja), odnosno sadašnje državne namještenike ne smatra dijelom državnih službi i na njih se Zakon ne primjenjuje.

Državnim službenicima koji su primljenin u stalni radni odnos garantira se pravo na trajni radni odnos do odlaska u mirovinu, a napredovanje u karijeri odvija se kroz sustav platnih razreda, temeljem pozitivne ocjene rada i učinkovitosti. Međutim, napredovanje izvan razreda i kategorije kojoj pripada ne odvija se automatski, već kroz sudjelovanje u otvorenom natječaju uz ostale kandidate i zadovoljenje uvjeta da postoji slobodno radno mjesto na koje službenik može biti postavljen.

CARDS_ZOS1

Državnim se službenicima priznaje pravo neposrednog ili izravnog sudjelovanja u savjetodavnim ili izvršnim tijelima koja se osnivaju radi osiguranja rada tijela državne uprave, kao i sudjelovanje u radu Odbora za državnu službu, kao najvišeg tijela za rješavanje u postupcima revizije izvansudskih sporova koji se odnose na status državnih službenika. Ovaj odbor sastojao bi se od članova iz redova državnih službenika i predstavnika sindikata državnih službenika, u jednakom omjeru.

Iako smo ovime obuhvatili samo neke naglaske iz CARDS-ovog zakonskog prijedloga, ono što se iz njega može pročitati jest intencija da se državna služba regulira sasvim suprotno od načina koji je promovirala Vlada premijera Račana sa svojim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima koji je ukinuo sustav platnih razreda, a time i mogućnost napredovanja u državnoj službi, kao i posljednjim izmjenama i dopunama citiranog zakona koje je sadašnja vlada uputila u zakonski proceduru bez konzultiranja sa socijalnim partnerima (suprotno ovakvoj praksi Zakon predviđa obvezu otpočinjanja pregovora sa sindikataima o usklađivanju postojećih propisa o radu s ovim Zakonom).

CARDS_ZOS2

Tako je CARDS-ovi eksperti snažan naglasak daju upravo uvođenju sustava napredovanja u državnoj službi kojoj priznaju trajni karakter. Kao preduvjet za napredovanje uzima se ocjena rada i učinkovitosti, a govori se i o institutu raspolaganja koji je u prijedlogu Središnjeg državnog ureda ukinut kao nesvrsishodan.

Stoga se postavlja pitanje, ako se već radi na pokušaju stvaranja novog i komplesknog zakona kojim bi se definirao odnos između državnih službenika i poslodavca u svrhu uspostavljanja politički neovisne i nepristrane državne službe, čemu služe izmjene i dopune postojećeg Zakona o državnim službenicima i namještenicima?

Zbog brzine njihova upućivanja na prvo čitanje u Hrvatski sabor u kojoj nije bilo mjesta za konzultiranje sa sindikatima državnih službi i upitnih zakonskih rješenja koja za cilj imaju olakšavanje “provjetravanja” državne uprave, ne možemo se oteti dojmu da se želi stvoriti pretpostavka za stvaranje pozicije u kojoj bi većinu važnijih položaja u budućem politički neovisnom i nepristranom državnom aparatu zauzeli politički podobni kadrovi.

CARDS-ov Zakon o državnoj službi u word formatu možete pročitati klikom na riječ: Zakon

Ako kliknete na riječ: CARDS moći ćete vidjeti što nam se još lijepoga sprema u okviru CARDS programa.