Zakon o plaćama državnih službenika – motivirajući sustav ili velika obmana?

Zakon o plaćama državnih službenika – motivirajući sustav ili velika obmana?

Ako je dodatak za minuli rad od 0,5 posto po godini staža rezultirao godišnjim rastom plaće svih službenika, neovisno o rezultatima rada, novi će sustav rezultirati zamrzavanjem plaće svih službenika na rok od najmanje dvije do 10 i više godina, čime će biti kažnjeni i oni službenici koji postižu iznadprosječne rezultate

kino_mosor2

(SDLSN, 11. listopada 2012.) Cilj prijedloga novoga Zakona o plaćama državnih službenika je omogućiti brže napredovanje službenika koji ostvaruju iznadprosječne rezultate.
Tako je za medije izjavio ministar uprave Arsen Bauk.

Zamrzavanje plaća na dvije do 10 godina

No, rješenja koja bi to trebala omogućiti rezultirala bi prvim povećanjem plaće temeljem rezultata rada za najbolje ocijenjene službenike tek 2015. godine, a do tog trenutka plaće bi bile zamrznute za ovu kategoriju državnih službenika, dok bi za ostale u idealnim uvjetima bile zamrznute “samo” četiri (službenici s ocjenom “primjeran”), odnosno 10 godina (službenici s ocjenom “uspješan”).

sdlsn_www220Naime, tako proizlazi iz Baukovog sustava bodovanja po kojem službenicima plaća raste kad ocjenama “zarade” 20 bodova, s time da ocjena “izuzetan” donosi 10 bodova, “primjeran” 5 bodova, a ocjena “uspješan” čitavih 2 boda.
Kako se ocjena donosi na godišnjoj razini nije teško zaključiti da će čak i oni najbolji po Baukovom modelu biti nagrađeni rastom plaće tek nakon dvije, a ako imaju zlu sreću pa jedne godine dobiju ocjenu “izuzetan”, a druge godine “primjeran” i više od tri godine.
Stimuliraju li se takvim sustavom vrednovanja rada službenici kad nagrada najboljima stiže tek nakon dvije ili više godina iznadprosječnog rada, a za to vrijeme se svima pa i takvim službenicima plaća zamrzava na postojećoj razini?

Prve plaće po učinku “već” 2015. godine

No čak i takvi prvo povećanje plaće će doživjeti tek u zadnjoj godini mandata ove Vlade jer bi Zakon trebao stupiti na snagu u srpnju 2013. godine, kada će službenici po prvi puta biti raspoređeni u platne stupnjeve unutar platnih razreda, a Zakon predviđa da se za promicanje računaju ocjene dobivene nakon prethodnog raspoređivanja službenika u platni stupanj u istom platnom razredu, dakle one za 2013. i 2014. godinu.
Dakle, ako je dodatak za minuli rad od 0,5 posto po godini staža rezultirao godišnjim rastom plaće svih službenika, neovisno o rezultatima rada, novi će sustav rezultirati zamrzavanjem plaće svih službenika na rok od najmanje dvije do 10 i više godina, čime će biti kažnjeni i oni službenici koji postižu iznadprosječne rezultate.

sluzbenici2

Tome treba dodati i činjenicu da bi brojnim kategorijama službenika plaća trebala biti i manja od dosadašnje, te da bi ju po novom modelu, čak i ako se radi o službenicima s ocjenom “uspješan”, kakvih bi trebalo biti više od 60 posto u državnoj upravi, ponovno mogli dosegnuti tek nakon 10 ili čak 20 godina, a možda ni tada.

Diskrecijski fond

No, unutar ovakvog platnog sustava Vlada je predvidjela diskrecijski fond iz kojeg može novčano nagrađivati službenike koji postignu “iznimne rezultate od značaja za rad državnog tijela” u visini do dvije osnovice za izračun plaće godišnje, za isplatu koje nije propisala nikakve kriterije, niti ih dovela u bilo kakvu vezu s ocjenom rada službenika.
Takva nagrada za “izniman učinak” ne samo da potkopava smisao sustava promicanja koji ovisi o ocjeni službenika, nego i stvara “sivu zonu” diskrecijskog nagrađivanja podobnih, poslušnih i po drugim kriterijima šefovima dragih službenika.

Tko predlaže uravnilovku

Zato je Sindikat predložio da se postojeći sustav rasta plaće temeljem dodatka od 0,5 posto po godini staža dopuni višim stopama namijenjenim iznadprosječnim službenicima, koji bi tako odmah po dobivanju prve ocjene “primjeran” ili “izuzetan” bili nagrađeni većim rastom plaće, umjesto da čekaju najmanje dvije ili više godina, ali bi isto tako za godinu u kojoj su ostvarili prosječne rezultate dobili i “prosječan” dodatak za minuli rad, za razliku od sustava promicanja koji jednom zarađeno povećanje plaće pretvara u stečeno pravo, bez obzira kakve rezultate službenik postiže nakon povećanja plaće.
Stoga se postavlja pitanje, tko je za uravnilovku i zamrzavanje plaća svih koji uspješno rade, Vlada ili Sindikat, odnosno donosi li se zakon zato da se nagrade oni koji bolje rade ili da se masa za plaće zamrzne za vrijeme mandata ove Vlade? S. Kuhar