Zakon o službi u OSRH proizveo nedozvoljeno povratno djelovanje

Zakon o službi u OSRH proizveo nedozvoljeno povratno djelovanje

proslost_sadasnjost2

Logičan vremenski slijed događaja u OSRH su preokrenuli tako da danas radiš, a prije dva mjeseca si dobio otkaz

(SDLSN, 20. rujna 2013.) Iako Ustav Republike Hrvatske propisuje da zakoni i drugi propisi državnih i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, koji je stupio na snagu 26. lipnja ove godine, proizveo je upravo takvo – nedozvoljeno povratno djelovanje.

sdlsn_www220Naime, sukladno odredbi članka 228. stavka 3. i 4. ovoga Zakona, službenici i namještenici koji su neraspoređeni na dan stupanja na snagu ovoga Zakona stavljaju se na raspolaganje, s time da im rok raspolaganja počinje teći prvoga dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ova odredba Zakona, iako u trenutku njegova donošenja nije tako izgledalo, u praksi je proizvela njegovo povratno djelovanje, tj. rezultirala je donošenjem retroaktivnih rješenja o stavljanju na raspolaganje većeg broja službenika i namještenika u OSRH, kojima se zaposlenicima OSRH ovih dana prestanak službe utvrđuje unatrag, u vrijeme prije dva mjeseca.

Povratni učinci Zakona razvidni su iz rješenja o stavljanju na raspolaganje kojim se dana 26. kolovoza 2013. godine službenik u OSRH stavlja na raspolaganje s danom 27. lipnja 2013. godine, uz otkazni rok od 2 mjeseca i 2 tjedna, s time da je službeniku rješenje uručeno 6. rujna 2013. godine.

Ovime se rješenjem, kojim se, kao upravnim aktom, o meritumu stvari odlučuje pro futuro, o statusu zaposlenika odlučuje retroaktivno, otkazni rok mu se u najvećem dijelu utvrđuje kao već konzumirano pravo, a poništava se i smisao instituta raspolaganja, tijekom kojeg bi se neraspoređenom službeniku trebalo pokušati pronaći posao u istom ili drugom državnom tijelu.

Budući da Ministarstvo obrane provedbu sporne odredbe Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske nije osiguralo na način kojim bi se rješenja o stavljanju na raspolaganje donosila pro futuro, tj. njihovim donošenjem i uručenjem s datumom 27. lipnja 2013. godine, neprijeporno je da je donošenjem rješenja o raspolaganju na opisani način Zakon primijenjen tako da je došlo do njegovog povratnog djelovanja.

Zbog svega navedenog, a posebno činjenice da se radi o osobama u statusu branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata, koje zasigurno nisu zaslužile da ih se prijelaznom odredbom zakona “izbriše” iz državnog tijela u kojem su zaposlene “unatrag”, Sindikat se obratio Predsjedniku Republike, kao Vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga, Ministarstvu obrane, Ministarstvu branitelja, Ministarstvu uprave, Pučkoj pravobraniteljici i saborskom Odboru za obranu, koje je upozorio na nedopustivost ovakve nedozvoljene prakse. S. Kuhar

Pročitajte još…