Zakonodavna procedura ne smije biti kolateralna žrtva “jamstava” političkih partnera na vlasti

SMANJENJE MASE ZA PLAĆE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI
Zakonodavna procedura ne smije biti kolateralna žrtva “jamstava” političkih partnera na vlasti

Zakonodavna procedura donošenje zakona po hitnom postupku ne odobrava u situaciji u kojoj jedan politički partner uvjetuje drugome “hitni” postupak, već samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu

sabornica_ilustracija

(SDLSN, 11. listopada 2016.) Ako su istinite najave prema kojima će se smanjenje mase sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne samouprave sa sadašnjih 20 posto na 15 posto prihoda provesti izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave po hitnom postupku, kao dio provedbe u djelo “jamstava” MOST-a kojima je uvjetovao svoje partnerstvo s HDZ-om u formiranju Vlade, to će značiti nastavak prakse derogiranja jednih zakona drugima i zlouporabe “hitnog” postupka.

sdlsn_www220Naime, proračunska ograničenja mase sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne samouprave nisu regulirana Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave, već Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji će nastaviti paralelno egzistirati i nakon izmjena Zakona o financiranju, te ćemo u praksi imati zakon koji masu za plaće ograničava na 20 i zakon koji masu za plaće ograničava na 15 posto prihoda poslovanja jedinica lokalne samouprave.
Ukoliko se, pak, novim Zakonom o financiranju lokalne samouprave uredi ne važenje odredbi Zakona o plaćama o proračunskim ograničenjima mase plaća lokalnih službenika i namještenika, to bi značilo derogiranje njegovih odredbi, a ako bi se njime odredio rok za usklađivanje odredbi propisa o plaćama s propisom o financiranju lokalne samouprave, praktično bi se jednim zakonom donesenim po hitnom postupku izvršile izmjene dva zakona, budući da bi se usklađivanje moglo provesti samo na unaprijed utvrđeni način.
Stoga se postavlja pitanje može li se “jamstvo” MOST-a u vidu izmjena Zakona o financiranju lokalne samouprave provesti po hitnom postupku, a da se njime ne dovede u pitanje zakonodavna procedura koja donošenje zakona po hitnom postupku ne odobrava u situaciji u kojoj jedan politički partner uvjetuje drugome “hitni” postupak, već samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu.
Budući da zadaća Hrvatskog sabora nije sprječavanje ili otklanjanje poremećaja između političkih partnera na vlasti, niti je postojećim ograničenjem mase za plaće u lokalnoj samoupravi ugrožena obrana i suverenitet Republike Hrvatske, Sindikat traži da se rasprava o ovom zakonskom prijedlogu provede u dva čitanja, uz prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave, te sindikatima kroz koje zaposleni u lokalnoj samoupravi ostvaruju svoje pravo na sindikalno udruživanje i kolektivno pregovaranje. S. Kuhar