Započela operacija “ocijeni pa vladaj” u državnim tijelima

ocjene_javno040309

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH ponovno upozorava da Zakon o plaćama državnih službenika, koji Vlada gura u hitnu saborsku proceduru i koji je prošao prvo čitanje, sadrži loša, manjkava, neprovediva i po državne službenike nepovoljna rješenja.

javno_za_printNaime, iz sindikata naglašavaju da se prijedlogom zakona predlaže ukidanje kriterija radnog staža za određivanje plaća državnih službenika, a kao jedini kriterij za povećanja plaće i mogućnost napredovanja uvodi se ocjenjivanje nadređenih službenika.

Sindikat primarne probleme vidi u tome da je pet kategorija ocjena svedeno u propisane okvire, a naglašavaju da se time otvara puno prostora za manipulacije sukladno potrebama državnog proračuna i zahtjevima vlastodržaca.

Kategorizacija ocjena
Najviša ocjena je “izvanredan” i ona omogućava da službenik automatski, za nagradu, prelazi u viši platni razred, no, samo osam posto službenika može dobiti tu ocjenu.

ocjene_javno040309_okvirNadalje, zakon predviđa promicanje u plaći nakon dvije uzastopne ocjene “odličan”, dok službenici ocijenjeni ocjenom “dobar” moraju sakupiti četiri “trojke” u pet godina da bi im plaća porasla za tri posto.

– Poslodavac može ocijeniti službenika svake godine različitim ocjenama, primjerice, “odličan”, “dobar”, “odličan”, “dobar”, “odličan”, i tako službenik mora čekati punih pet godina kako bi mu plaća porasla za tri posto – kaže Siniša Kuhar, tajnik Sindikata državnih službenika.

Kategorija “odličan” obuhvaća 17 posto, a “dobar” čak 60 posto službenika. Najniže ocjene su “zadovoljava”, ona obuhvaća 12 posto službenika, te ocjena “ne zadovoljava” kojom bi bilo ocjenjeno tri posto zaposlenika.

Ako službenik bude dvije godine zaredom ocijenjen sa “ne zadovoljava”, automatski dobiva otkaz.

Izravan utjecaj Vlade na plaće službenika
Tajnik sindikata navodi da se u državnoj službi provodi tiho smanjivanje ocjena rada i učinkovitosti kako bi se službenici polako pripremili na činjenicu da će ocjene od 1. siječnja 2010. godine, kada Zakon stupi na snagu, biti niže.

sabor_javno040309– Vlada kroz ocjene može izravno utjecati na masu sredstava za plaće državnih službenika i istovremeno dobiva snažno sredstvo discipliniranja nepodobnih službenika – rekao je Kuhar.

Sindikat je već u nekoliko navrata upozoravao na način ocjenjivanja jer nakon ocjene nadređenog i kontrolnog službenika, konačno rješenje donosi čelnik tijela koji je politički dužnosnik i koji može “lošom ocjenom” disciplinirati nepodobne i nepoćudne službenike.

O ocjenama bi, kažu u sindikatu, trebalo odlučivati povjerenstvo u kojem su i predstavnici sindikata.

– Čelnik nekog državnog tijela je osoba koja ne odgovara profesiji nego politici. Prema dokumentu SIGMA-e “Plaća po učinku u javnim službama u zemljama OECD-a i EU-a” navodi se kako plaćanje po učinku ima mali ili nikakav učinak na povećanje motivacije službenika. Ali to može biti snažan instrument političara koji na taj način mogu provoditi svoju volju – rekao nam je Siniša Kuhar, tajnik Sindikata državnih službenika.

REAKCIJE SINDIKATA

Otvoreni_radio_znakNajave HDZ-a da će Vladi predložiti donošenje odluke o smanjenju plaća za 10% saborskim zastupnicima, ministrima i državnim dužnosnicima, predstavnik sindikata u GSV-u smatra demagogijom i mazanjem očiju. Odricanje od 10% plaće saborskom zastupniku nije nikakva žrtva, ja ih pozivam da si smanje plaće za 50% i to bi onda bila realna žrtva, kaže Ribić te dodaje da ga još više zabrinjava kako se olako krše pravila igre, propisi i zakoni jer su te plaće u određenom sustavu koji treba poštovati, a ne mijenjati kako kome padne napamet. Najavi bilo kakvog smanjivanja plaća zaposlenih u državnim i javnim službama te privatnom sektoru protive se i u Nezavisnim hrvatskim sinikatima. Svaki razgovor vezan uz očuvanje radnih mjesta i plaće zaposlenih mora se voditi između sindikata i uprava s kojima su sindikati potpisali kolektivne ugovore, poručuju čelnik NHS-a Krešimir Sever. kune_otvoreni040309U priopćenju navodi da su uštede moguće na reprezentacijama, službenim automobilima i karticama te određenim projektima koji nisu hitni. U sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika pak smatraju da se u sjeni najava o zamrzavanju i smanjenju plaća provodi operacija “ocijeni pa vladaj”, odnosno tihe pripreme za zamrzavanje plaća za više od 70% državnih službenika. Glavni tajnik sindikata Siniša Kuhar upozorava da se to čini kroz uputu rukovoditeljima u državnoj službi kojom se od njih traži kad da samo 25% zaposlenika ocijene ocjenama izvanredan i odličan, a ostale razvrstaju u niže kategorije što će za njih, po donošenju Zakona o plaćam državnih službenika, značiti zamrzavanje plaće na rok od najmanje pet godina. U takvom sustavu koji je arbitraran i gdje vi unaprijed određujete kategorije ocjenjivanja, u kojima će se određeni službenici naći, moguće je da Vlada kao poslodavac izravno dirigira masom za plaće u državnoj službi na način da ukoliko je ove godine potrošeno puno novca u proračunu za organizaciju Rukometnog prvenstva se da usmena uputa rukovoditeljima u državnoj službi da strože ocjenjuju službenike i na taj način uštede državi sredstva za plaće, napominje Kuhar.

SDLSN: Započela operacija “ocijeni pa vladaj” u državnim tijelima

hina_logo

ZAGREB, 4. ožujka 2009. (Hina) – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN), u današnjem je priopćenju, upozorio da se u sjeni najava o zamrzavanju i smanjenju plaća državnim službenicima i državnim dužnosnicima, u državnoj službi provodi tiho smanjivanje ocjena rada i učinkovitosti.

zeusUputama za rukovoditelje u državnoj službi “Kako provesti ocjenjivanje rada i učinkovitosti” Vlada je rukovodećim službenicima dala nalog da ocjene rada i učinkovitosti svedu u okvire koji će joj po donošenju Zakona o plaćama državnih službenika, omogućiti upravljanje masom sredstava za plaće neovisno o stvarnim rezultatima rada državnih službenika.

Naime, uputom se nalaže “ravnomjerna raspodjela ocjena prema broju službenika na način da oko 25 posto ocjena budu “izvanredan” i “odličan”, a ostale u nižim kategorijama”.

S obzirom na rješenja koja sadrži prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika, to znači zamrzavanje plaća na pet i više godina za preostalih 75 posto službenika.

Zakon predviđa promicanje u plaći nakon jedne godine za “izvanredne” i nakon dvije uzastopne ocjene “odličan”, dok službenici ocijenjeni ocjenom “dobar” moraju sakupiti četiri “trojke” u pet godina da bi im plaća porasla za tri posto.

Čak i u tim naoko preciznim odredbama postoji čitav niz mogućnosti dodatnog “uštimavanja” sredstava za plaće sukladno potrebama državnog proračuna i zahtjevima vlastodržaca.

Manipulacija je nemoguća jedino u slučaju ocjene “izvanredan”, nakon koje slijedi promicanje u viši platni razred, ali je ona rezervirana za svega osam posto službenika.

Primjerice u slučaju 17 posto službenika za koje se predviđa ocjena “odličan” prostor za manipulaciju i izravno upravljanje masom sredstava za plaće je ogroman. Poslodavac može jedne godine ocijeniti službenika ocjenom “odličan”, ali ne mora i druge, pa je tako moguće da službenik s ocjenama “odličan”, “dobar”, “odličan”, “dobar”, “odličan” mora pričekati punih pet godina kako bi mu plaća porasla za tri posto.

Operacija smanjivanja ocjena provodi se kao priprema za donošenje Zakona o plaćama državnih službenika, kako bi se službenici navikli na slabije ocjene i bili “kategorizirani” s obzirom na perspektivu u pogledu plaća koja ih očekuje, mišljenja su sindikalci.

Ističu kako sve to ponovno aktualizira potrebu ugrađivanja radnog iskustva kao dodatnog kriterija za rast plaća državnih službenika.

ocjene_net040309

Započela operacija “ocijeni pa vladaj” u državnim tijelima

ocjene_uputa1

(SDLSN, 4. ožujka 2009.) U sjeni najava zamrzavanja/smanjenja plaća državnim službenicima i državnim dužnosnicima u državnoj se službi provodi tiho smanjivanje ocjena  rada i učinkovitosti.
sdlsn_www220Ono što se moglo naslućivati po pojedinačnim dojavama s terena, u kojima su službenici upozoravali Sindikat na pad ocjena rada i učinkovitosti za 2008. godinu, potvrdu je dobilo nakon što nam je u ruke došla Uputa za rukovoditelje u državnoj službi “KAKO PROVESTI OCJENJIVANJE RADA I UČINKOVITOSTI”.
Vlada je uputom rukovodećim službenicima dala nalog da ocjene rada i učinkovitosti svedu u okvire koji će joj po donošenju Zakona o plaćama državnih službenika omogućiti upravljanje masom sredstava za plaće neovisno o stvarnim rezultatima rada državnih službenika.

ocjene_uputa2

Naime, uputom se nalaže “ravnomjerna raspodjela ocjena prema broju službenika na način da cca 25% ocjena budu “izvanredan” i “odličan”, a ostale u nižim kategorijama”.
S obzirom na rješenja koja sadrži prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika, to znači zamrzavanje plaća na pet i više godina za preostalih 75% službenika.
Zakon predviđa promicanje u plaći nakon jedne godine za “izvanredne” i nakon dvije uzastopne ocjene “odličan”, dok službenici ocijenjeni ocjenom “dobar” moraju sakupiti četiri “trojke” u pet godina da bi im plaća porasla za tri posto.
Međutim, čak i u ovim naoko preciznim odredbama postoji čitav niz mogućnosti dodatnog “uštimavanja” sredstava za plaće sukladno potrebama državnog proračuna i zahtjevima vlastodržaca.

zpds_ocjene

Manipulacija je nemoguća jedino u slučaju ocjene “izvanredan”, nakon koje slijedi promicanje u viši platni razred, ali je ona rezervirana za svega 8% službenika. U slučaju 17% službenika za koje se predviđa ocjena “odličan” prostor za manipulaciju i izravno upravljanje masom sredstava za plaće je ogroman. Poslodavac može jedne godine ocijeniti službenika ocjenom “odličan”, ali ne mora druge pa je tako moguće da službenik s ocjenama “odličan”, “dobar”, “odličan”, “dobar”, “odličan” mora pričekati punih pet godina kako bi mu plaća porasla za tri posto.
Isto tako, službeniku se u razdoblju od pet godina može dati svije ocjene “zadovoljava” i zapriječiti mu rast plaće nakon isteka ocjenskog razdoblja od pet godina.
Upitno je i je li moguće ocjene distribuirati jednako po svim državnim tijelima jer je moguće zamisliti situaciju u kojoj su u dijelu državne uprave pojačano angažirani svi zaposleni jer to zahtijeva potreba završavanja posla u određenom roku, odnosno kampanja u koju su uključeni. Mogu li se takvi službenici svesti u unaprijed zacrtane ocjenske gabarite? Sumnjamo.
Operacija smanjivanja ocjena provodi se kao priprema za donošenje Zakona o plaćama državnih službenika, kako bi se službenici navikli na slabije ocjene i bili “kategorizirani” s obzirom na perspektivu u pogledu plaća koja ih očekuje.
Sindikat se pribojava da će se 75% državnih službenika sa SSS pri tome naći u kategoriji “stoke sitnog zuba”, tj. onih za koje su rezervirane ocjene “dobar” i niže, odnosno kombinacija ocjena “dobar” i “odličan” koja neće za sobom povlačiti trošak u vidu povećanja plaće prije isteka pet godina.

sabor2

Sve ovo ponovno aktualizira potrebu ugrađivanja radnog iskustva kao dodatnog kriterija za rast plaće državnog službenika, na što je upozorila i rasprava na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav o prijedlogu Zakona o plaćama državnih službenika.
Podsjećamo, na Odboru su iznijete sljedeće primjedbe:
– Prijedlogom zakona predlaže se ukidanje kriterija radnog staža za određivanje plaća državnih službenika a kao jedini kriterij za visinu plaće i mogućnost napredovanja utvrđeno je ocjenjivanje od strane nadređenog službenika. S tim u vezi istaknuto je da bi trebalo razmotriti mogućnost da se kriterij staža kombinira s kriterijem ocjene kvalitete rada jer u području državne uprave iskustvo ima veliku ulogu;
– Ovisnost plaća državnih službenika isključivo o ocjeni može dovesti do subjektivne procjene kvalitete rada a s druge strane do ovisnosti državnih službenika o nadređenom službeniku koji ocjenjuje na uštrb kvalitete rada;
– Prijedlog tabele o platnim razredima načelno je podržan ali je izražena sumnja da će biti teško provediv;
– Naglašeno je da je kriterij učinkovitosti vrlo teško mjerljiv;
Utvrđeno je da su Prijedlogom zakona predloženi nedostatni kriteriji za izvanredno nagrađivanje državnih službenika.
Bilo bi dobro kad bi ih predlagatelj Zakona pročitao…