Zaposlenici Požeško-slavonske županije još uvijek bez plaće za travanj i svibanj

Zaposlenici Požeško-slavonske županije još uvijek bez plaće za travanj i svibanj

(SDLSN, 8. lipnja) Službenici i namještenici Požeško-slavonske županije ovih se dana nalaze u nezavidnoj situaciji.

Naime, pored činjenice da je novom sistematizacijom predviđeno smanjenje broja zaposlenih u upravnim tijelima Županije za čak 18 djelatnika, županijski službenici još nisu primili plaću za travanj i svibanj.

Istovremeno, njihovi kolege u zdravstvu, socijalnoj skrbi i školstvu čije se plaće isplaćuju iz državne riznice, a ne iz županijskog proračuna, redovito primaju plaću.

chessTako se pat pozicija između Županije i Vlade RH oko obveze pokrivanja dospjelih financijskih obveza prelama preko leđa službenika i namještenika, ali i građana, budući da Županija kao jedinica lokalne uprave samo djelomično funkcionira.

Kako je račun Županije i nadalje blokiran, a izlaz iz financijskih dubioza se ne nazire, pitanje stečaja Županije više nije samo akademsko-pravni problem, već faktično stanje koje se više ne smije tolerirati.

Stoga Sindikat od političkih aktera traži da zajednički pronađu rješenje za izlaz iz ove situacije, polazeći od interesa svojih članova u upravnim tijelima Županije da za svoj rad prime kolektivnim ugovorom zagarantiranu plaću, kao i prava građana da uživaju upravni servis u punom opsegu.

Pitanje tko je kriv za dug Županije koji se više ne može servisirati za Sindikat nalikuje na dilemu je li prije bila kokoš ili jaje i ukazuje na nespremnost različitih političkih čimbenika da zajednički pronađu rješenja u interesu građana temeljem čijih glasova se i nalaze svaki na svojoj strani vlasti.

Pročitajte još…

Zaposlenici Požeške županije još uvijek bez plaće za travanj i svibanj

101Zaposlenici Požeško-slavonske županije još uvijek nisu dobili plaće za travanj i svibanj, upozorio je Sindikat državnih službenika i namještenika. Istovremeno, njihovi kolege u zdravstvu, socijalnoj skrbi i školstvu čije se plaće isplaćuju iz državne riznice, a ne iz županijskog proračuna, redovito primaju plaću. Kako je račun Županije i nadalje blokiran, a izlaz iz financijskih dubioza se ne nazire, pitanje stečaja Županije više nije samo akademsko-pravni problem, već faktično stanje koje se više ne smije tolerirati, vele sindikalci.
101_Pozega080606Stoga Sindikat od političkih aktera traži da zajednički pronađu rješenje za izlaz iz ove situacije, polazeći od interesa svojih članova u upravnim tijelima Županije da za svoj rad prime kolektivnim ugovorom zagarantiranu plaću, kao i prava građana da uživaju upravni servis u punom opsegu.
Pitanje tko je kriv za dug Županije koji se više ne može servisirati za Sindikat nalikuje na dilemu je li prije bila kokoš ili jaje i ukazuje na nespremnost različitih političkih čimbenika da zajednički pronađu rješenja u interesu građana temeljem čijih glasova se i nalaze svaki na svojoj strani vlasti.